Dialogi zakodowane, czyli rozmowy studentów ponad naukowymi podziałami

25 kwietnia odbyło się Forum Kół Naukowych pod nazwą „Dialogi zakodowane”.  W tym roku wydarzenie miało zmienioną formę, miejsce oraz charakter. Koła, które zgłosiły się do udziału w przedsięwzięciu połączyły siły pracując interdyscyplinarnie nad wspólnie wybranym tematem. Od kilku miesięcy pasjonaci – studenci z kół naukowych rozważali zagadnienie dotyczące komunikacji. W czwartek o godz. 18:00 w kawiarni Cofix przy ul. Sienkiewicza 4, zaprezentowali efekt swojej pracy oraz współpracy międzynaukowej, międzywydziałowej.

Serdecznie witam na Forum Kół Naukowych w nieco nietypowym wydaniu. Są cztery koła: Koło Naukowe Biologów, Koło Naukowe Zastosowań Matematyki, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Kognitywistów, jest więc bardzo interdyscyplinarnie. Nawiązując do tytułu „Dialogi zakodowane” uważam, że uda nam się odkodować te wszystkie dialogi i rzeczywiście wyjść z taką świadomością, że mimo różnic w dyscyplinach jesteśmy w stanie dość do wspólnych konsensusów – podkreślała, witając uczestników Forum, prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB.

Każde koło zaprezentowało pojęcie komunikacji w odniesieniu do swojej dziedziny naukowej. Pojawiły się różne formy prezentacji, m.in. pogadanki, filmy, działania interaktywne ukazująca proces kodowania informacji, czy też skutecznych sposobów przekazywania informacji do nadawcy. Była mowa o komunikacji w świecie zwierząt. Studentka z Koła Naukowego Biologów szeroko opowiedziała o komunikacji pająków. Koło Naukowe Zastosowań Matematyki „Fraktal” przybliżyło zagadnienie dotyczące szyfrów, kodowania informacji. Uczestnicy wydarzenia otrzymali narzędzie wraz z instrukcją do samodzielnego szyfrowania wiadomości. Z kolei studenci z Koła Stosunków Międzynarodowych opowiedziało o błędach w komunikacji w świecie dyplomacji wraz z przeprowadzeniem działania interaktywnego polegającego na treningu precyzyjnego przekazywania informacji do konkretnego odbiorcy.

Wydarzenie prowadzili Christian Skowron z Koła Naukowego Kognitywistów oraz Piotr Gawrycki z Koła Stosunków Międzynarodowych.

„Takie wydarzenia są świetnym sposobem na wspólne działania. Na co dzień skupiamy się na swoich kierunkach, zajęciach, a dzięki takim inicjatywom możemy dowiedzieć się czegoś nowego oraz wykorzystać nową wiedzę w doświadczeniach naukowych” – mówi Justyna Sikorska z Koła Stosunków Międzynarodowych.

„Ja ostatnio czytam sobie Immanuela Wallersteina, który w „Analizie systemów- światów”  twierdzi, że kluczem do rozwoju nauk społecznych na współczesne wyzwania globalne jest to, aby przede wszystkim otworzyć się na nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Dzisiaj właśnie to zrobiliśmy.”  – Paweł Gawryluk student należący do Koła Stosunków Międzynarodowych

 „ Myślę, że takie wydarzenia mają sens.  Bo jeżeli skupimy się jedynie na naszych pojedynczych dziedzinach zainteresowań, które studiujemy to będziemy zamknięci w swoich światach. Wspólne działania otwierają nam możliwość na zobaczenie i połączenie naszych światów. Bo tak jak dzisiaj rozmawiamy o komunikacji i okazuje się, że pająki komunikują się, kamuflują za pomocą zapachu czy różnorodnych sygnałów, to my mamy to na zajęciach, tylko na cyferkach, na tym co dla nas jest namacalne, a jednak widoczne w świecie. A matematyka jest wszędzie. Tutaj widzimy dosłownie, naocznie, namacalnie gdzie ona jest, w czym ona jest. Wszystko na pewno się łączy, więc takie interdyscyplinarne eventy, które nas łączą i otwierają oczy na to, co robią inni koledzy mają ogromny sens.  Dążymy do tego, by zostać fachowcami w naszych dziedzinach, ale również otwartymi na inne dziedziny, doświadczenia, badania. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł aby robić takie wydarzenia”  – mówi Michał Dziekoński z Koła Naukowego Zastosowań Matematyki „Fraktal”.

 „Właśnie to, czego potrzebujemy, to zdolności przepływu informacji między innymi dyscyplinami. To naprawdę  przekłada się ostatecznie na pracach naukowych, które można razem robić. Tam, gdzie nauki się łączą należy szukać nowych rozwiązań” – dodaje Christian Skowron z Koła Naukowego Kognitywistów.

„Są badania, które wymagałyby odszyfrowania sygnału z wibracji i odtworzenia go w jakiś sposób i wartościowa byłaby współpraca z kimś, kto potrafiłby to zrobić, np.  matematycy czy fizycy. Współpraca z chemikami także mogłaby być bardzo wartościowa, myślę teraz o pracy nad jadem. Dlatego potrzebujemy wspólnych działań, które mogą otworzyć nam drogę do dalszej współpracy” – mówi Mariusz Wojtalewski z Koła Naukowego Biologów.

Za pomysł i koordynację odpowiada Katarzyna Zagłoba z Działu Promocji UwB”:

– „W tym roku Forum Kół Naukowych zorganizowaliśmy w nieco innym charakterze. Ideą przewodnią było stworzenie przestrzeni dla działań interdyscyplinarnych, popularnonaukowych , które byłyby również miejscem na integrację i umożliwiały trening umiejętności wystąpień publicznych, zwłaszcza tych o charakterze popularnonaukowym. Na naszej uczelni mamy wspaniałych studentów. Okazuje się, że jest potrzeba działań interdyscyplinarnych, integracyjnych, międzywydziałowych, które mogą podnieść jakość w nauce, badaniach oraz doświadczeniach naukowych”. – Katarzyna Zagłoba z Działu Promocji Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydarzenie jest nową inicjatywą Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku w ramach Forum Kół Naukowych, prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanty Muszyńskiej, prof. UwB.

Podobne wpisy