UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZYRODNICZE

Prawie 1700 niezwykłych eksponatów, 9 sal wystawowych, wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne, spotkania z pasjonatami przyrody – tak wygląda działalność Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Prof. Andrzeja Myrchy.
Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, przygotowali szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Są to kierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich lekcje muzealne w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem sali seminaryjnej i sal wystawowych, głównie z zakresu swoich specjalności badawczych: paleontologii, zoologii, ornitologii, entomologii, mykologii i botaniki.

Osoba do kontaktu: dr Anna Matwiejuk, 85 745 73 22
e-mail: matwiej@uwb.edu.pl

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne odpowiadając na potrzeby pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych, filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk filologicznych, pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną uwagę przywiązuje do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu.
Biblioteka Uniwersytecka pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego.
Serdecznie zapraszamy uczniów i pedagogów do naszej nowoczesnej siedziby!

Osoby do kontaktu: Hanna Kościuch, 85 738 85 60
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ASTRONOMICZNE

Wieża ma sześć kondygnacji. Na najwyższej znajduje się obserwatorium przykryte specjalną, ruchomą i otwieraną kopułą. Jego sercem jest ważący kilkaset kilogramów teleskop ASA 600. Średnica głównego lustra wynosi 60 centymetrów. To unikatowy i jeden z największych tego typu teleskopów w Polsce. Będzie używany do celów dydaktycznych i naukowych.


Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Branicki, branicki@uwb.edu.pl

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1P, 15-245 Białystok

KOLEKCJA DZWONKÓW

Zapraszamy na niezwykłą podróż po barwnym i pełnym pięknych brzmień świecie dzwonków. W Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku można obejrzeć blisko 8 000 dzwonków użytkowych, rytualnych i pamiątkowych. Pochodzą z ponad 130 krajów, ze wszystkich (poza Antarktydą) kontynentów. Jest to największa ze znanych kolekcji tego rodzaju na świecie.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Dziedzik, 85 745 70 04,
k.dziedzik@uwb.edu.pl

Konstantego Ciołkowskiego 1, 15-245 Białystok