Forum

jest przestrzenią współpracy szkół średnich województwa podlaskiego, i nie tylko,  z Uniwersytetem w Białymstoku. Pierwsze Forum odbyło się z inicjatywy uczelni, w formie online 14 czerwca 2021 roku. Już 12 października przedstawiciele szkół zostali zaproszeni przez Wydział Matematyki, gdzie mogli poznać m.in. działania Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Kolejne spotkania odbywać się będą na zaproszenie Wydziałów i Instytutów uczelni

Celem inicjatywy

jest szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z kształceniem młodych ludzi oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć. Ważnym elementem tych działań jest popularyzacja nauki. Kluczowym wsparciem w funkcjonowaniu Forum jest powołana w 30 września 2021 r. Rada Dyrektorów Szkół Średnich – jako organ doradczy.

W planach

są wspólne działania m.in. stworzenie oferty specjalnych zajęć przygotowanych przez nauczycieli akademickich i studentów z poszczególnych wydziałów i instytutów skierowanych do szkół, a także  możliwość tworzenia wspólnych projektów przez studentów z kół naukowych i uczniów.