Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne odpowiadając na potrzeby pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych, filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk filologicznych, pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną uwagę przywiązuje do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu.
Biblioteka Uniwersytecka pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego.
Serdecznie zapraszamy uczniów i pedagogów do naszej nowoczesnej siedziby!

Osoby do kontaktu: Hanna Kościuch, + 48 85 738 85 60
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl

Konstantego Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok

Pentagon – to coraz częściej używane określenie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, kojarzące się z jej pięciokątnym logo. Zapraszamy Państwa do naszej nowoczesnej siedziby położonej w sercu kampusu UwB przy ul. Ciołkowskiego. Zaprezentujemy bogate zbiory, nowoczesne rozwiązania, a także pomieszczenia, do których użytkownicy z reguły nie trafiają. Uchylimy drzwi do Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, najlepszego ambasadora Białegostoku, przyjaciela Uniwersytetu i Biblioteki.
Oferta przeznaczona jest dla szkół podstawowych oraz średnich.

Forma: wycieczka
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku)
Osoby prowadzące: Hanna Kościuch, Wiesław Wróbel
Kontakt: h.kosciuch@uwb.edu.pl