Kliknij w nazwę jednostki aby poznać propozycję


Wydział Biologii

Wydział Biologii UwB, choć formalnie istnieje od 2019 r. jest kontynuatorem wieloletniej tradycji Instytutu Biologii. Pracownicy wydziału prowadzą zaawansowane badania genetyczne, biochemiczne, mikrobiologiczne oraz środowiskowe, publikując swoje wyniki w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Współpracują także naukowo z jednostkami badawczymi zarówno z Polski, jak i całego świata. Ponadto stale poszerzają swoje kompetencje dydaktyczne, co pozwala na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Ogromnym atutem Wydziału Biologii jest jego lokalizacja w obrębie nowoczesnego kampusu UwB i wyposażenie laboratoriów w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Dodatkowo Wydział dysponuje stacją terenową w samym sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Wydział zaprasza na studia I stopnia na kierunkach biologia, mikrobiologia oraz ekobiznes. Studia magisterskie to: biologia oraz biologia z przygotowaniem pedagogicznym.
Dla uczniów szkół średnich Wydział Biologii przygotował propozycje pasjonujących zajęć popularno-naukowych i wykładów, m.in. w ramach cyklicznie odbywających się Nocy Biologów, Marcowych Spotkań z Nauką, warsztatów Oko w oko z egzaminatorem maturalnym.

Osoby do kontaktu: dr Marek Bartoszewicz, + 48 85 738 83 84
e-mail: mbartosz@uwb.edu.pl

ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty proponowane przez Wydział Biologii

Wykład przedstawia podstawy wiedzy z zakresu neurobiologii. Wyjaśnia, w jaki sposób uczymy się, dlaczego musimy spać oraz jak rodzą się wspomnienia i marzenia. Odkrywa wiele ciekawostek dotyczących budowy i działania układu nerwowego, a także pozwala zrozumieć, jak skomplikowaną jest strukturą. W ramach wykładu przedstawiane są też pewne formy neuroodmienności, m.in. zagadnienia dotyczące osób z zespołem Aspergera. Całość zamyka podsumowanie wyjaśniające, w jaki sposób skutecznie się uczyć.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Marek Bartoszewicz
Kontakt: mbartosz@uwb.edu.pl

Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej była największą pod względem skutków i wpływu na społeczeństwo. Jednak mało osób wie, że nie była jedyną. Poprzedziły ją poważne zdarzenia w Windscale (Wielka Brytania), Three Miles Island (USA), czy zakładach Majak (ZSRR) oraz szereg mniejszych zdarzeń. Ponadto często zapominamy, jak ogromne ilości izotopów promieniotwórczych dostały się do środowiska naturalnego w trakcie licznych prób jądrowych (szczególnie atmosferycznych) prowadzonych w latach 50. i 60. XX wieku, m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Związku Radzieckim. W trakcie wykładu przedstawione zostaną mechanizmy i skutki największych (i kilku mniejszych) awarii jądrowych. Usłyszć będzie można o bombie cara i nieudanym teście bomby wodorowej o wdzięcznej nazwie „Krewetka”, o skutkach działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe, w tym przede wszystkim na człowieka. Postaramy się też odpowiedzieć na istotne pytania, w tym o przyszłość i bezpieczeństwo energetyki jądrowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Marek Bartoszewicz
Kontakt: mbartosz@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie odrębności flory i fauny wysp oceanicznych powstałych w wyniku procesów wulkanicznych. Omówione zostaną rodzaje wysp i sposoby ich powstania oraz czynniki kształtujące florę i faunę wysp. Na przykładzie Wysp Galapagos, Wysp Zielonego Przylądka i Komodo uczniowie poznają jak procesy wulkaniczne kształtują środowisko życia na wyspach. Przedstawiona zostanie także radiacja adaptacyjna zięb Darwina z Wysp Galapagos oraz przykłady niezwykłych endemicznych gatunków żyjących na wyspach wulkanicznych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
*Uwaga: Wykład tylko w semestrze letnim (marzec – czerwiec)
Osoba prowadząca: dr hab. Anetta Borkowska
Kontakt: abork@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie różnorodności świata roślin i zwierząt jednej z najstarszych pustyń świata – pustyni Namib w południowo-zachodniej Afryce. Wykładowca omawia powstanie pustyni Namib, zróżnicowanie budowy geologicznej oraz ekstremalne warunki klimatyczne tam panujące. Uczniowie zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznymi dla pustyni mgielnej. Poznają gatunki endemiczne i żywą skamieniałość – welwiczję przedziwną. Dowiedzą się także, jak zwierzęta i rośliny przystosowują się do życia w warunkach pustynnych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
*Uwaga: Wykład tylko w semestrze letnim (marzec – czerwiec)
Osoba prowadząca: dr hab. Anetta Borkowska
Kontakt: abork@uwb.edu.pl

Te mikroskopijne rośliny potrafią zachwycić plejadą barw i symetrią kształtów. Mimo swoich małych rozmiarów mogą przekształcić środowisko wodne, znacznie utrudniając jego wykorzystanie przez inne organizmy wodne i człowieka. W trakcie wykładu i mikroskopowania słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z przystosowaniem glonów do życia w środowisku wodnym i funkcjami jakie w nich pełnią.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoby prowadzące: dr hab. inż. Magdalena Grabowska, dr inż. Maciej Karpowicz
Kontakt: magra@uwb.edu.pl

Na wykładzie omówione zostaną zasoby i typy wody na kuli ziemskiej oraz obieg wody w przyrodzie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z elementami gospodarki wodnej (rodzajami zasobów wodnych i ich wykorzystaniem), przyczynami i skutkami niedoboru i nadmiaru wody w środowisku (ekstremami hydrologicznymi). Przybliżone zostanie również pojęcie śladu wodnego.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni ) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Kontakt: rudczyk@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony rzeźbie fluwialnej i fluwioglacjalnej z przykładami form na Nizinie Północnopodlaskiej i Pojezierzu Suwalskim. Na podstawie analizy form polodowcowych i sposobu ich powstawania zostaną pokazane różnice pomiędzy frontalną i arealną deglacjacją lądolodu skandynawskiego. W oparciu o wybrany obszar przedstawione zostaną cechy rzeźby staroglacjalnej i młodoglacjalnej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Kontakt: rudczyk@uwb.edu.pl

Obecnie istnieje wiele przewlekłych lub śmiertelnych chorób, które skupiają szczególną uwagę naukowców. Jednak wydaje się, iż najpoważniejszą wśród nich jest rak, stanowiący zespół negatywnych mutacji w komórkowym DNA, zmieniających nasze własne tkanki w niekontrolowany, samoistniejący twór (nowotwór). Dramatyczne efekty związane z występowaniem nowotworów są jeszcze bardziej uderzające, gdy zdamy sobie sprawę, iż dotyczą one nie tylko ludzi ale też gatunków zagrożonych wyginięciem lub tych o szczególnym znaczeniu ekonomicznym. Zainteresowanie tematyką dotyczącą mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów istotnie wzrosło, gdy zaczęto wiązać je z tzw. paradoksem Peto. Rozwiązanie zagadki angielskiego biologa (Richard’aPeto) może doprowadzić do rozwoju innowacyjnych metod zapobiegania i/lub leczenia zmian nowotworowych. Jednakże pomimo postępu jaki dokonał się w dziedzinach genetyki i biologii komórki, pełne zrozumienie ewolucyjnych mechanizmów odpowiedzialnych za inicjowanie zmian nowotworowych oraz kontrolowanie ich przebiegu jest wciąż dalekie od pełnego zakończenia. Ciekawe dlaczego…?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
*Uwaga: Wykład tylko w semestrze letnim (marzec – czerwiec)
Osoba prowadząca: dr Sebastian Maciak
Kontakt: maciaks@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie założeń i możliwości rozpoznawania i opisywania nowych gatunków roślin, grzybów i zwierząt za pomocą kodów kreskowych DNA. Zdobycze techniki oraz wiedza z biologii molekularnej pozwalają, by ktokolwiek, gdziekolwiek, z dowolnego materiału biologicznego był w stanie ustalić gatunek, z jakim ma w danym momencie do czynienia.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
Kontakt: ermi@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby dbania o środowisko naturalne, by móc długo żyć w dobrym zdrowiu. Uczniowie poznają najnowsze dane pokazujące, że zaledwie 10-30% ryzyka zachorowania na nowotwory zależy od tła genetycznego, podczas gdy 70-90% jest determinowana tym, co i jak robimy. Zwrócona też zostanie uwaga na rolę diagnostyki molekularnej w trosce o zdrowie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
Kontakt: ermi@uwb.edu.pl

Do niedawna nawet sami naukowcy nie spodziewali się, że ryby tego samego gatunku mogą mieć różne osobowości. Ostatnio badacze wymyślają coraz ciekawsze metody badań, które pozwalają poznawać ten niezwykły fenomen. Już wiemy, że pewne siebie ryby szybciej się uczą i łatwiej zapamiętują. Lepiej rozumiemy, dlaczego zarówno pewne siebie jak i nieśmiałe ryby wolą przebywać w ławicy i potrafimy wywnioskować, co zyskują w takiej sytuacji ryby nieśmiałe. Lecz najciekawsze jest to, że wyniki ostatnich badań osobowości ryb bardzo wiele mówią nam o naszej osobowości, łatwości uczenia się oraz podejmowania decyzji. To będzie wykład dla ludzi „w imieniu ryb” – o rybach i ludziach o złożonych osobowościach.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni ) / zajęcia online
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
Kontakt: ermi@uwb.edu.pl

Wykład dotyczy zastosowania nanocząsteczek i kropek kwantowych w biologii molekularnej i medycznej. Zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania wspomnianych cząsteczek w: przenoszeniu leków, znakowaniu, obrazowaniu klinicznym, terapii celowanej, terapii genowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Szymon Sękowski
Kontakt: s.sekowski@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie jak istotną rolę pełniły i pełnią owady w życiu człowieka od starożytności do czasów współczesnych. Poruszone będą bardzo różne aspekty naszych relacji z owadami takie jak: owady jako źródło pożywienia i innych ważnych produktów; owady w kulturze i religii; owady jako szkodniki i wektory chorób; owady jako zapylacze i organizmy pożyteczne w ochronie roślin; zastosowanie owadów w medycynie i biologii sądowej; owady jako organizmy modelowe w badaniach naukowych.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
*Uwaga: zajęcia mogą odbyć się w październiku, bądź w okresie od początku lutego do końca kwietnia
Osoba prowadząca: dr hab. Marcin Sielezniew
Kontakt: marcins@uwb.edu.pl

Na wykładzie będzie można się dowiedzieć więcej na temat zachowań rozrodczych motyli dziennych i ciem. Jak się odnajdują przedstawiciele obu płci? Czy ubarwienie ma znaczenie, a może liczy się coś innego? Czy samce latają „z kwiatka na kwiatek”? Co robią samce, aby zapewnić sobie ojcostwo?

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
*Uwaga: zajęcia mogą odbyć się w październiku, bądź w okresie od początku lutego do końca kwietnia
Osoba prowadząca: dr hab. Marcin Sielezniew
Kontakt: marcins@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest pokazanie jak niezwykłe i różnorodne mogą być relacje między organizmami na przykładzie związków motyli i mrówek. Gąsienice motyli z rodziny modraszkowatych mają swoisty immunitet i nie są przez mrówki atakowane, a wiele poszło jeszcze dalej i współpracuje z mrówkami płacąc im w naturze za usługi ochroniarskie. Wreszcie niektóre w podstępny sposób wnika do ich kolonii stając się pasożytami społecznymi…

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
*Uwaga: zajęcia mogą odbyć się w październiku, bądź w okresie od początku lutego do końca kwietnia
Osoba prowadząca: dr hab. Marcin Sielezniew
Kontakt: marcins@uwb.edu.pl

Podczas wykładu poznamy definicję i występowanie komórek macierzystych, rodzaje komórek macierzystych i ich charakterystyka (komórki macierzyste tkanki tłuszczowej, embrionalne komórki macierzyste, komórki macierzyste krwi). Mowa będzie o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie indukowanych komórek macierzystych, a także o wykorzystaniu komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Kolejny temat to banki komórek macierzystych.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Adam Tylicki
Kontakt: atyl@uwb.edu.pl

Definicja, lokalizacja w komórkach poszczególnych rodzajów cytoszkieletu – to zagadnienia, które poruszymy podczas wykłądu. Powiązania strukturalno – funkcjonalne cytoszkieletu tubulinowego, aktynowego i pośredniego. Mówić będziemy o udziale cytoszkieletu w transporcie wewnątrzkomórkowym i nadawaniu odporności mechanicznej tkankom i komórkom, a także o chorobach spowodowanych nieprawidłową strukturą filamentów pośrednich.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
Kontakt: atyl@uwb.edu.pl

Charakterystyka grzybów jako odrębnego królestwa organizmów eukariotycznych ze wskazaniem specyficznych cech tych organizmów. Omówimy przykłady wykorzystania grzybów w gospodarce, z uwzględnieniem ich specyfiki metabolicznej. Kolejne zagadnienie to grzyby jako patogeny zwierząt i ludzi – zakażenia oportunistyczne powodowane przez niektóre drożdżaki i grzyby pleśniowe.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
Kontakt: atyl@uwb.edu.pl

Obserwowane w ostatnich dekadach nasilone, globalne zmiany środowiska są przedmiotem intensywnych badań na różnych poziomach od biogeochemicznego do krajobrazowego. W czasie wykładu poruszone zostaną problemy związane z odpowiedzią środowiska przyrodniczego na globalne zmiany obserwowane w przeszłości, jak też te notowane obecnie. Przedstawione zostaną przyczyny jak i skutki globalnych zmian obserwowanych w atmosferze, hydrosferze i różnych biomach Ziemi.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Piotr Zieliński
Kontakt: p.zielinski@uwb.edu.pl


Wydział Chemii

Wydział Chemii UwB jest prężnie rozwijającą się jednostką Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada doskonale wykwalifikowaną kadrę naukową, nowoczesne laboratoria i atrakcyjną ofertę programów studiów. Kształci na takich kierunkach jak: chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska. Wydział Chemii współpracuje z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Instytutem Ochrony Roślin w Białymstoku oraz Wodociągami Białostockimi.

Wydział Chemii przygotował atrakcyjną ofertę zajęć dla uczniów i szkół, także w laboratoriach na kampusie UwB. 

Osoby do kontaktu: dr Ilona Kiszkiel-Taudul, dr Elżbieta Regulska
tel.: 85 738 80 38
e-mail:  i.kiszkiel@uwb.edu.pl e-mail:  e.regulska@uwb.edu.pl

ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Chemii

Wykład dotyczy subiektywnej analizy wpływu osiągnięć chemicznych na dzieła literackie. Prelegentka stara się odpowiedzieć na pytanie czy dziedzina, która wydaje się być pozbawiona elementów poetyckich może być inspiracją dla pisarzy i poetów. W trakcie wykładu zostanie przedstawione, jak ścisły jest związek pomiędzy chemią i literaturą, i nie chodzi tu jedynie o pisarzy czy poetów, którzy są z wykształcenia chemikami. Wątki chemiczne często stanowią tło opowieści lub same stają się ich motywem.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Joanna Karpińska
Kontakt: joasia@uwb.edu.pl

Wykład omawia definicję chiralności i jej występowanie w obiektach geometrycznych, zjawiskach fizycznych, molekułach i układach biologicznych. Rozmawiać będziemy o znaczeniu chiralności dla oddziaływań molekuł ze strukturami biologicznymi, a także o różnicach we właściwościach biologicznych trzech form chiralnych związków chemicznych, również w kontekście składników aktywnych leków (w chemii medycznej).

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min. – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Ryszard Łaźny
Kontakt: lazny@uwb.edu.pl

Współczesne społeczeństwa w coraz większym stopniu zaczynają obawiać się osiągnięć nauki i techniki, pomimo ich wielkiego wkładu w poprawę poziomu zdrowia i życia ludzi. Niepokoją nadmierne i nieracjonalne wykorzystanie osiągnieć nauki w takich dziedzinach jak energetyka jądrowa, genetyka, czy informatyka.

Żyjemy w świecie schemizowanym. Pomimo wielkiego wkładu szeroko rozumianej produkcji chemicznej w jakość naszego życia, chemia w odbiorze społecznym przedstawiana jest jako źródło wielu problemów, takich jak pogarszanie się naszego zdrowia, zanieczyszczenia i dewastacja środowiska naturalnego itp. Powszechna staje się chemiofobia. W wykładzie przedstawione zostaną pozytywne aspekty, wynikające z wykorzystania dobrodziejstw chemii, jak również  zagrożenia, wynikające z przekraczania barier rozsądku.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Stanisław Witkowski
Kontakt: wit@uwb.edu.pl

Już samo słowo „zapach” rodzi wiele skojarzeń. Zapachy są składnikami perfum, mogą też informować o niebezpieczeństwie. Jak powiedział słynny perfumiarz Jean-Claude Ellena „Zapach, to nic innego, jak dotyk, który czujemy z daleka”. A czym są owe zapachy? O tym dowiecie się Państwo podczas wykładu.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB
Kontakt: gierdas@uwb.edu.pl

Wszechobecne opakowania – „plastiki” – są dużym problem środowiska naturalnego. Część z nich jest biodegradowalna, ale czy chcemy, żeby wszystkie takie były?
Czy wszystkie polimery są „sztuczne”? Czy każdy z nas może mieć wpływ na ilość odpadów „produkowanych” w naszych domach? Czy potrafimy dobrze zarządzać segregacją śmieci? Podczas wykładu będzie możliwość usłyszenia odpowiedzi na nurtujące pytania na temat tworzyw opakowaniowych, ich recyklingu oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB
Kontakt: agawilcz@uwb.edu.pl

Miłość to temat niezwykle intrygujący ponieważ dotyczy  każdego z nas. Poprzez pryzmat chemii, związków chemicznych i reakcji jakie zachodzą w naszych organizmach zostaną wyjaśnione niektóre zachowania.  To wykład o „motylach w brzuchu”, zakochaniu, miłości i przywiązaniu, jednakże z innej perspektywy.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB
Kontakt: agawilcz@uwb.edu.pl

Włosy są wytworami warstwy rozrodczej naskórka, które w postaci nitkowatych zrogowaciałych włókien występują tylko na skórze ssaków. Niezależnie od koloru, skrętu i grubości, każdy włos dzięki unikalnej budowie jest bankiem informacji o człowieku. Kondycja oraz unikalny skład pierwiastkowy włosów odzwierciedlają stan naszego zdrowia a zawarty we włosach kod genetyczny pozwala na
identyfikowanie ludzi i typowanie sprawców przestępstw. Podczas wykładu zostaną ciekawie omówione budowa, funkcje oraz metody fizykochemiczne służące do badania włosów. Obalone zostaną również niektóre mity dotyczących włosów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Kontakt: elazamb@uwb.edu.pl
Tel. + 48 85 738 8090

Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III). Badanie właściwości amfoterycznych wodorotlenku chromu(III) oraz właściwości utleniających dichromianu(VI) potasu. Badanie trwałości dichromianu(VI) potasu i chromianu(VI) potasu w zależności od środowiska.

Forma: zajęcia laboratoryjne
Czas trwania: 60 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoby prowadzące: dr hab. Izabela Dobrzyńska, dr Anna Sankiewicz Kontakt: izadob@uwb.edu.pl, ania@uwb.edu.pl

Otrzymywanie wodorotlenku manganu(II) i badanie jego właściwości. Badanie właściwości utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska.

Forma: zajęcia laboratoryjne
Czas trwania: 60 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoby prowadzące: dr hab. Izabela Dobrzyńska, dr Anna Sankiewicz Kontakt: izadob@uwb.edu.pl, ania@uwb.edu.pl

Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i badanie jego właściwości.

Forma: zajęcia laboratoryjne
Czas trwania: 60 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoby prowadzące: dr hab. Izabela Dobrzyńska, dr Anna Sankiewicz Kontakt: izadob@uwb.edu.pl, ania@uwb.edu.pl


Wydział Ekonomii i Finansów

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku mieści się w pięknym zabytkowym budynku przy ulicy Warszawskiej 63. To okazały XIX-wieczny pałac  dostosowany do potrzeb nowoczesnego kształcenia, wizytówka uczelni i miasta.

WEiF to jeden z największych wydziałów na Uniwersytecie w Białymstoku. Stawia na jakość kształcenia, przyjazne warunki studiowania, kontakty z otoczeniem zewnętrznym,  praktykę gospodarczą i umiędzynarodowienie. Kształci prawie półtora tysiąca studentów na trzech kierunkach: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oraz ekonomiczno-prawnym. W 2021 roku przyjęty został do prestiżowego grona członków PRME – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia. Wydział znalazł się wśród ponad 800 sygnatariuszy inicjatywy na świecie, z czego tylko 16 pochodzi z Polski. Wydział Ekonomii i Finansów zaprasza szkoły do współpracy i współdziałania.

Osoba do kontaktu: dr Agnieszka Piekutowska, + 48 85 745 77 09,
e-mail: piekutowska@uwb.edu.pl

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Ekonomii i Finansów

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji do tworzenia projektów biznesowych. Przeprowadzona zostanie analiza wybranych pomysłów. Uczestnicy poznają sposoby budowania wizerunku firmy, które mogą wykorzystać w praktyce. Wspólnie omówią różne modele tworzenia reklamy online oraz offline.

Forma: interaktywny wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Łukasz Siemieniuk
Kontakt: l.siemieniuk@uwb.edu.pl

Coraz częściej podkreślane jest negatywne oddziaływanie procesów demograficznych, takich jak depopulacja, starzenie się społeczeństw czy rosnące obciążenie demograficzne. Intensywność wspomnianych zjawisk jest szczególnie wysoka w Unii Europejskiej, co stanowi przedmiot publicznej debaty. Dodatkowo można zauważyć pojawiające się odmienne stanowiska nie tylko na temat przyczyn, ale także sposobów rozwiązywania problemów demograficznych. Niektóre z nich są rezultatem powielanych stereotypów, dlatego warto skonfrontować wybrane opinie z obecnym stanem wiedzy w zakresie demografii.

Forma: interaktywny wkład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Łukasz Bugowski
Kontakt: l.bugowski@uwb.edu.pl

Podczas wykładu mówić będziemy o rozważnym zadłużaniu się. Uczniowie dowiedzą się m.in. gdzie można zadłużać się, z jakich produktów korzystać, z jakimi rodzajami kosztów wiąże się zaciąganie zobowiązań finansowych. Zostaną również ostrzeżeni przed groźnym zjawiskiem zwanym spiralą zadłużenia. Pokazane zostaną symulacje pozwalające oszacować wysokość raty i łącznych kosztów zaciąganych zobowiązań. Wykład dostarczy praktycznych wskazówek, jak podchodzić do zobowiązań z rozwagą, unikając problemów finansowych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Ertman
Kontakt: a.ertman@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony jest temu, jak w codziennym życiu dokonywać wyborów bardziej przyjaznych środowisku w oparciu o naukową wiedzę. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób porównuje się oddziaływanie na środowisko produktów i usług (ekologiczna analiza cyklu życia LCA). Poznają także wyniki najnowszych badań dotyczących porównania wpływu na środowisko różnych toreb na zakupy.


Forma: wykład
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Kontakt: e.sidorczuk@uwb.edu.pl

Warsztat jest poświęcony wyjaśnieniu przyczyn wzrostu cen energii i omówieniu podstaw polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Opowiemy o kosztach zewnętrznych wytwarzania energii. Zrealizujemy też grę w handel emisjami, dzięki której uczestnicy dowiedzą się, jak działa ten system.

Forma: warsztat
Czas trwania: 90 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Kontakt: e.sidorczuk@uwb.edu.pl

W trzy kwadranse odpowiemy na pytania: skąd wzięły się pieniądze i bank? Czy pieniądzem może być kamień i dlaczego monety są okrągłe? Dlaczego wciąż brakuje nam pieniędzy? Jaka jest wartość realna a nominalna pieniądza? Ile jest wszystkich pieniędzy w Polsce? Jak zarabiają banki?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
Kontakt: a.gardocka@uwb.edu.pl

Wykład, na którym słuchacze poznają jak wyglądają nierówności społeczne w skali świata. Uczestnicy znajdą odpowiedź na pytania, ile na świecie jest osób biednych, a ile bogatych, jakie są między nimi różnice w jakości życia oraz jak współczesna ekonomia może wspomóc w walce z biedą.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr inż. Tomasz Poskrobko
Kontakt: t.poskrobko@uwb.edu.pl

Wykład na którym słuchacze poznają rolę wiedzy. Dowiedzą się dlaczego innowacje i kreatywność stanowią obecnie filary współczesnej gospodarki i są drogą od osiągania wzrostu gospodarczego.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr inż. Tomasz Poskrobko
Kontakt: t.poskrobko@uwb.edu.pl

Słuchacze poznają czym jest wartość ekonomiczna środowiska przyrodniczego. Jak można wycenić w pieniądzu różne elementy środowiska, np. klimat czy różnorodność biologiczną? Po co ekonomiści dokonują takich wycen – odpowiedzi podczas wykładu.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr inż. Tomasz Poskrobko
Kontakt: t.poskrobko@uwb.edu.pl


Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny jest jedną z prężniej działających jednostek Uniwersytetu w Białymstoku. W jego skład wchodzi dziewięć katedr z zakładami i pracowniami. Wykładowcy i wykładowczynie zatrudnieni na Wydziale mają bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne, współpracują z wieloma uniwersytetami w kraju i za granicą, realizują liczne projekty naukowe i popularyzatorskie, i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Nasi studenci kształcą się na kilku kierunkach studiów I i II stopnia (z szeregiem specjalności). Prowadzimy także studia podyplomowe.

Osoby do kontaktu: dr Tomasz Sawczuk, + 48 668 739 025,
e-mail: t.sawczuk@uwb.edu.pl

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Filologiczny

Zapraszamy na krótkie warsztaty fonetyczne w formie gier, konkursów i quizów z zakresu fonetyki języka angielskiego. Dzięki ćwiczeniom przygotowanym przez studentów można będzie udoskonalić swoją wymowę, poznać symbole fonetyczne i utrwalić wiedzę za pomocą gier lub konkursów.

Forma: warsztat
Czas trwania: ok. 45 minut
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej w szkole)
Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jelska-Cydzik wraz ze studentami
Kontakt: a.jelska-cydzik@uwb.edu.pl

Warsztaty tłumaczenia piosenek (z jęz. angielskiego), w czasie których porozmawiamy o różnych sposobach tłumaczenia tekstów przeznaczonych na scenę oraz technikach tłumaczeniowych. Spróbujemy ocenić już istniejące tłumaczenie, a także sami zajmiemy się przekładem tekstu wybranej literackiej piosenki tak, by mógł on trafić na scenę.

Forma: warsztat
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole – potrzebny komputer z dostępem do sieci oraz rzutnik)
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Puławski
Kontakt: k.pulawski@uwb.edu.pl

Zakochaj się w melodyce języka. Razem będziemy przedzierać się przez labirynt spółgłosek i samogłosek, żeby usłyszeć różnicę w wymowie polskiej i rosyjskiej. Nauczymy się śpiewać piosenki jak….. Spróbujemy, czy poradzimy sobie ze „skorogoworkami”.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Olga Anchimiuk
Kontakt: o.anchimiuk@uwb.edu.pl

Czy znasz historię samowara? Czy wiesz, kto przywiózł herbatę do Rosji? Co wspólnego ma pęknięty samowar z rozbitym lustrem? Zapraszamy na spotkanie z bogatą i różnorodną tradycją picia herbaty w Rosji.
Lekcja dla szkół średnich z prezentacją multimedialną, samowarem i degustacją herbaty (jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna).

Forma: lekcja interaktywna, pogadanka, dyskusja
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów
Kontakt: w.les@uwb.edu.pl

Opowiemy Wam, jak wita się wiosnę w Rosji, jak dawniej wyglądało to święto i jakie zwyczaje przetrwały do dzisiaj. Co symbolizuje każdy dzień Maslenicy i dlaczego bliny są okrągłe? Z nami poczujesz klimat wschodniego karnawału!

Forma: prezentacja, pogadanka, gry i zabawy
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów
Kontakt: w.les@uwb.edu.pl

Wykład ma na celu przedstawienie różnić między dietetyką teraźniejszą, a szesnastowieczną. Słuchacze poznają zasady doboru i przygotowywania różnych składników zgodnie z realiami dietetyki renesansowej. Będą mieli również możliwość sprawdzenia, czy powyższe zasady były aplikowane w przepisach kucharskich. Podstawą tych rozważań będzie szesnastowieczna rękopiśmienna książka kucharska o sygnaturze Gall. Fol 220, spisana w języku francuskim.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Sara Moroz
Kontakt: sara.moroz@uwb.edu.pl

Synonymous with Colombian cocaine and narcoterrorism, Pablo Escobar (1949–1993) was despised by the leaders of nations and became the primary target of the US government’s war on drugs. At the same time, Escobar gained fame and adulation, he entered popular culture through television and cinema, and became romanticized, idealized and turned into a myth. The aim of the presentation is to analyze how Pablo Escobar became a legend and attained immortality, why this mythologizing occurred and how cultural industries added to the mythmaking process and his shaping as a folk hero.

Forma: prelekcja z dyskusją
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Anna Maria Karczewska
Kontakt: a.karczewska@uwb.edu.pl

Zapraszamy na krótkie warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji interkulturowej. Zajęcia kulturowo-językowe mają na celu poszerzenie horyzontów poznawczych i rozwój kompetencji językowych w formie ćwiczeń interaktywnych i konwersacji. Na tych zajęciach będzie można zgłębić wiedzę na temat obyczajów i zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych oraz doskonalić umiejętności komunikacji, aby efektywniej porozumiewać się w języku angielskim.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Anna Sańczyk-Cruz
Kontakt: a.sanczyk@uwb.edu.pl

Znakiem czasów jest niewątpliwie indywidualizacja imion. Nie ma wątpliwości co do tego, że w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku funkcjonujemy w „społeczeństwie osobliwości” (Andreas Reckwitz). Celem wykładu jest próba uszeregowania oryginalnych imion dzieci rodzimych celebrytów według utrwalonych w literaturze przedmiotu standardów opisu systemu imienniczego. Dziecko w świecie celebrity to jeden „z wielu gadżetów”. O przedmiotowym traktowaniu dzieci, zdaniem psychologów i socjologów, świadczy nadawanie potomstwu niekonwencjonalnych imion. Analizie poddane zostaną oryginalne imiona dzieci rodzimych celebrytów typu: Alikia, Dajan, Idalia, Ilia, Keira, Lea, Mia, Liam, Vivienne, Vienna czy Yoda.

Forma: wykład interaktywny
Czas trwania: 45 – 90 min.
Miejsce: stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole
Osoba prowadząca: dr Anetta Bogusława Strawińska
  Kontakt:a.strawinska@uwb.edu.pl

W hierarchii wartości pierwsze miejsce zajmuje miłość. Ona łączy się ściśle z sensem życia człowieka jako istoty kochającej i potrzebującej kochania; nadaje barwy egzystencji i determinuje los poszczególnych osób. Wykłady dotyczyć będą języka miłości sprzedajnej, czarownej oraz niemożliwej w odniesieniu do takich zjawisk społecznych, jak prostytucja czy obszarów współczesnej kultury popularnej. W szczegółach zostaną omówione:

  • mechanizmy językowe miłości sprzedajnej na podstawie komunikatów publikowanych w social  mediach, dokładniej we współczesnych polskich portalach internetowych o profilu plotkarskim;
  • czary i magia stosowana przez zachodnich celebrytów (na przykładzie miłości czarownej Angeliny Jolie i Brada Pitta) do wywołania i podtrzymania miłości partnera;
  • zrekonstruowany zostanie językowy obraz miłości niemożliwej na przykładzie relacji uczuciowej przedstawicieli polskiego świata celebrity, tj. Dody i Nergala.

Forma: cykl trzech wykładów (do wyboru)

Czas trwania: 90 min.

Miejsce: stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)

Osoba prowadząca: dr Anetta Bogusława Strawińska 

Kontakt: a.strawinska@uwb.edu.pl

Czy chciałabyś/ chciałbyś zostać tłumaczem? Fascynuje Cię literatura? W czasie tych warsztatów spróbujemy pobawić się tekstem literackim, porozmawiamy o najnowszych trendach w sztuce przekładu,   przetłumaczymy fragmenty prozy i poezji oraz porównamy nasze tłumaczenia z już istniejącymi.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: mgr Eliza Krotke
Kontakt: e.krotke@uwb.edu.pl


Wydział Fizyki

Wydział Fizyki ma już ponad 50 lat tradycji (w roku 1969 powstał Zakład Fizyki w ramach Filii Uniwersytetu  Warszawskiego). Od 13 lat Wydział posiada kategorię naukową A – nadawaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kategoria A świadczy o bardzo wysokiej pozycji Wydziału Fizyki w kraju w dyscyplinie nauki fizyczne.
W 2021 roku Uniwersytet w Białymstoku znalazł się w prestiżowym Global Ranking of Academic Subjects, właśnie za sprawą Wydziału Fizyki. To właśnie w tej dyscyplinie (Physics) największa podlaska uczelnia uplasowała się w pierwszej pięćsetce najwyżej sklasyfikowanych uczelni z całego świata. Wydział Fizyki zaprasza na studia z fizyki o profilu ogólnoakademickim, a także na dwie interdyscyplinarne specjalności: fizyka medyczna (połączenie fizyki z chemią i biologią) oraz fizyka gier komputerowych i robotów (fizyka połączona z dużą dawką informatyki).

Osoby do kontaktu: dr Krzysztof Gawryluk, + 48 85 738 81 98,
e-mail: k.gawryluk@uwb.edu.pl

ul. Ciołkowskiego 1L 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Fizyki

Na wykładzie zaprezentowana zostanie nowatorska metoda wykrywania uszkodzenia nerwu wzrokowego z wykorzystaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Ponadto słuchacze usłyszą wiele ciekawostek związanych z obrazowaniem tą metodą i poznają anatomię dróg wzrokowych.

Forma: prezentacja
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Uwaga: zajęcia na uczelni – maksymalna liczba osób 100
Osoba prowadząca: dr Łukasz Łabieniec

Kontakt: l.labieniec@uwb.edu.pl

Chcesz poznać nowy stan materii? Znane ci są ciała stałe, ciecze czy gazy – ale czy słyszałeś o superatomie? To taki układ zbudowany z tysięcy atomów schłodzonych do niewyobrażalnie niskich temperatur – tak niskich, że wszystkie atomy zachowują się identycznie. Jest to na tyle nietypowe, że sam Einstein nie wierzył w realizację takiego układu. Na szczęście się mylił, bo w roku 1995 kondensat został wytworzony w laboratoriach naukowych a do chłodzenia wykorzystano… lasery! A co z tego wynika? Co można zrobić z tym kondensatem? Podczas prezentacji przedstawię historię kondensatu Bosego-Einstaina, wyjaśnimy sobie czym jest temperatura, opowiem jak lasery chłodzą atomy, a może nawet poruszę podstawy fizyki kwantowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Uwaga: zajęcia na uczelni – maksymalna liczba osób 100
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Gawryluk
Kontakt: k.gawryluk@uwb.edu.pl

ESP32 to popularny układ mikrokontrolerowy pozwalający na budowę urządzeń komunikujących się przez WiFI oraz Bluetooth. Stanowi on rdzeń urządzeń z serii M5Stack, które można wykorzystać do budowy robotów, układów Internetu Rze-czy oraz maszyn CNC. Na zajęciach zostaną zaprezentowane przykładowe projek-ty, w których wykorzystano ESP32 i M5Stack. Omówione będą również, dedy-kowane różnym grupom wiekowym, sposoby programowania wymienionych ukła-dów.

Forma: prezentacja
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Uwaga: maksymalna liczba osób 100
Osoba prowadząca: dr Cezary Walczyk
Kontakt: c.walczyk@uwb.edu.pl

*wymagany transport materiałów demonstracyjnych w przypadku wyjazdu do szkoły.

Gry komputerowe nas otaczają – spotykamy je na telefonach komórkowych, w przeglądarce internetowej, konsolach czy też na komputerach stacjonarnych. Ale jak się je tworzy? Czy wystarczy znajomość informatyki? A może potrzebna jest też wiedza z zakresu matematyki lub fizyki?

Forma: prezentacja
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Uwaga: maksymalna liczba osób 100
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Gawryluk
Kontakt: k.gawryluk@uwb.edu.pl


Logo Wydziału Historii

Wydział Historii

Wydział powstał w 2019 r. na bazie Instytutu Historii, którego korzenie sięgają 1968 r. i początków środowiska akademickiego w Białymstoku. Od lat WHiSM zajmuje się badaniami regionalnymi; historią społeczną, gospodarczą, demografią, a także wojskowością, historią środowiskową czy historią kobiet. Nieobce są mu także historia kultury oraz badania nad dziejami Białorusi, Litwy, Ukrainy.

Pracownicy Wydziału realizują obecnie 15 projektów badawczych, współpracują z wieloma instytucjami w Polsce i zagranicą, publikują w najlepszych wydawnictwach i czasopismach na świecie. W 2020 r. jeden z pracowników był współautorem artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Nature” – to dowod na to, że Wydział skutecznie łączy nauki humanistyczne i ścisłe.  Wydział aktywnie współpracuje ze szkołami, w których historii i wiedzy o społeczeństwie uczą kolejne pokolenia absolwentów. Naszą wiedzą ekspercką chętnie podzielimy się z nauczycielami i uczniami szkół w regionie północno-wschodnim – mówi dziekan dr hab. Tomasz Mojsik. 

Osoba do kontaktu: dr Piotr Łozowski, + 48 85 745 74 38,
e-mail: p.lozowski@uwb.edu.pl 

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Historii

Skąd wywodzą się Żydzi. Czy żydzi (pisani z małe litery) i Żydzi (z wielkiej litery to zawsze oznaczało to sam? Co to jest diaspora żydowska? Kim są żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy? Osadnictwo żydowskie w Polsce: rozkwit  i kres historii polskich Żydów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
Kontakt: k.buchowski@uwb.edu.pl

Granica wschodnia Polski po pierwszej wojnie światowej kształtowała się w latach 1919-1923. Wiele problemów z tym związanych pozostało nierozwiązanych jeszcze dłużej, niektóre trwały aż do 1939 r.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
Kontakt: k.buchowski@uwb.edu.pl

Przyczyny obu wojen światowych były odmienne, można jednak wskazać liczne analogie. Celem wykładu jest porównanie sytuacji międzynarodowej w 1914 i 1939 r. z uwzględnieniem sprawy polskiej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
Kontakt: k.buchowski@uwb.edu.pl

Co sprawiło, że w XX w. Litwini i Polacy zwrócili się przeciwko sobie? Jak zmieniały się państwowe relacje polsko – litewskie i jak wyglądają w pierwszych dziesięcioleciach XXI? w.?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
Kontakt: k.buchowski@uwb.edu.pl

Według przekonania wyrażanego w literaturze, Polska miała szansę uniknąć katastrofy we wrześniu 1939 r. Jak było w rzeczywistości? Czy były szanse na wygrana militarna i polityczną?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
Kontakt: k.buchowski@uwb.edu.pl

Epidemie stanowiły jeden z głównych czynników kształtujących kondycję demograficzną dawnych społeczeństw. Wywoływane przez nie kryzysy demograficzne były momentami przełomowymi w dziejach politycznych i gospodarczych, a trudne doświadczenia z nimi związane historycy badają zarówno z perspektywy jednostki, jak i całych populacji. Celem wykładu jest syntetyczne zaprezentowanie najważniejszych relacji źródłowych dotyczących epidemii w okresie preindustrialnym, a także szerokiego wachlarza skutków, które wywoływały „spektakle masowej śmierci”.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB
Kontakt: guzowski@uwb.edu.pl

Królowie nie bez powodu uchodzili za najbogatszych mieszkańców kraju. Z drugiej jednak strony w podręcznikach czytamy, że władcom polskim  ciągle brakowało pieniędzy na prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej. Referat będzie dotyczył źródeł dochodów władców i państw w okresie późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności oraz przemian w postrzeganiu podstaw finansowych rodzącego się nowoczesnego państwa. Sytuacja władców polskich zostanie zaprezentowana na szerokim tle europejskim.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB
Kontakt: guzowski@uwb.edu.pl

W ostatnich latach ukazało się szereg publikacji popularnonaukowych, które nazywa się nurtem „historii ludowych”. Ich autorzy, rzadko będąc historykami, odwołują się do koncepcji niewolnictwa, która według nich najlepiej opisuje sytuację prawną i ekonomiczną ludności chłopskiej w okresie staropolskim. Celem wykładu jest ukazanie pozycji ludności wiejskiej w dawnej Polsce w szerszym kontekście społecznym, a także przedstawienie podstawowych źródeł dotyczących dziejów chłopów. Krytycznej analizie poddane zostanie również użycie modelu „niewolnictwa” w kontekście dziejów historii Polski.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB
Kontakt: guzowski@uwb.edu.pl

Żyjemy w świecie, który trudno wyobrazić sobie bez narzędzi cyfrowych. Jednak praca historyka zbyt często kojarzy się wyłącznie z używaniem komputera jako notatnika. W ramach zajęć pokażemy na przykładach w jaki sposób współcześnie historycy wykorzystują technologie informatyczne, czyli przedstawimy w zarysie czym zajmuje się historia cyfrowa i humanistyka cyfrowa.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Ewa Kaźmierczyk
Kontakt: e.kazmierczyk@uwb.edu.pl

W oparciu o powstającą przestrzenną bazę danych ludności Białegostoku na przełomie XVIII i XIX wieku, obejmującą spisy ludności i mapy dawnego miasta, zobaczymy jak z pozornie drobnych i nieistotnych informacji historyk może wyciągać szersze wnioski, budować opowieść o dawnej przestrzeni miejskiej i życiu zwykłych ludzi

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Ewa Kaźmierczyk Kontakt: e.kazmierczyk@uwb.edu.pl

Jeśli kiedykolwiek fascynowała Cię historia pisma i chciałbyś nauczyć się odczytywać teksty sprzed wieków, to jest to idealna okazja do rozpoczęcia przygody z tym obszarem nauki. W pierwszej części warsztatów zostanie przedstawiona krótka historia pisma oraz ewolucja materiałów i narzędzi pisarskich. Wyjaśnimy, dlaczego kształty liter się zmieniały i jakie miało to konsekwencje dla czytelników i pisarzy. Następnie przystąpimy do praktycznych ćwiczeń, w czasie których weźmiemy na warsztat teksty źródłowe, zarówno fragmenty kronik z XIV w., sprawy sądowe z XVII stulecia czy przepisy kulinarne z XVIII w.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: mgr Monika Kozłowska-Szyc
Kontakt: m.kozlowska-szyc@uwb.edu.pl

Warsztaty mają na celu przybliżenie historii Białegostoku – miasta, które kryje wiele tajemnic z przeszłości. Podczas zaJeśli kiedykolwiek fascynowała Cię historia pisma i chciałbyś nauczyć się odczytywać teksty sprzed wieków, to jest to idealna okazja do rozpoczęcia przygody z tym obszarem nauki. W pierwszej części warsztatów zostanie przedstawiona krótka historia pisma oraz ewolucja materiałów i narzędzi pisarskich. Wyjaśnimy, dlaczego kształty liter się zmieniały i jakie miało to konsekwencje dla czytelników i pisarzy. Następnie przystąpimy do praktycznych ćwiczeń, w czasie których weźmiemy na warsztat teksty źródłowe, zarówno fragmenty kronik z XIV w., sprawy sądowe z XVII stulecia czy przepisy kulinarne z XVIII w.jęć uczniowie odkryją blaski i cienie życia codziennego w osiemnastowiecznym mieście, zgłębią historię przestępczości, dowiedzą się jakie były główne rodzaje przestępstw oraz kary za nie grożące. Poznają także postaci, które najczęściej pojawiały się na kartach ówczesnych ksiąg sądowych.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: mgr Monika Kozłowska-Szyc
Kontakt: m.kozlowska-szyc@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest zaprezentowanie najnowszego dorobku europejskich demografów w zakresie kondycji demograficznej średniowiecznych rodzin. Poruszone zostaną kwestie m.in długości życia ludzi średniowiecza, śmiertelności dzieci, długości aktywności zawodowej, korelacji z poziomem zamożności. Podjęte zostaną również zagadnienia częstotliwości występowania epidemii i ich wpływu na społeczeństwa oraz losów ludzi starych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Piotr Łozowski
Kontakt: p.lozowski@uwb.edu.pl

Wprowadzenie do naszego stanu wiedzy o Orfeuszu jako postaci mitycznej i symbolu poety/muzyka w kulturze europejskiej.

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Wprowadzenie do najważniejszych zagadnień związanych z mitem greckim i gatunkami  podobnymi (legenda, bajka)

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Wykład o antycznych korzeniach nowożytnego muzeum i kolekcjonerstwa

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Opowieść o tym, skąd czerpiemy wiedzę o mitach greckich – o tekstach literackich, mitograficznych i ikonografii mitu.

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Opowieść o roli Greków w kulturze Europy i Polski

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Opowieść o Muzach, inspiracji i kreatywności w kulturze europejskiej i dzisiaj.

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Opowieść o świecie greckim przed powstaniem uniwersytetów – o uczoności, pierwszych bibliotekach i poszukiwaniu wiedzy.

Forma: wykład +prezentacja multimedialna
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB
Kontakt: tmojsik@uwb.edu.pl

Twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich był pełen ideałów. Ile z nich do dzisiaj pozostało i kiedy nastąpił kryzys tych ideałów?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
Kontakt: a.pasko@uwb.edu.pl

Czy Wyścig Pokoju, kiedyś największy amatorski wyścig kolraski na świecie, był wydarzeniem sportowym, czy politycznym? Na pewno jednak był wydarzeniem obfitującym w ciekawe historie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
Kontakt: a.pasko@uwb.edu.pl

Wykład o buncie pokolenia baby boomers w I połowie lat 60. XX w. na przykładzie wydarzeń w USA, Francji, Polsce i Czechosłowacji. Ich porównanie ukazuje ponadczasowe dążenia młodego pokolenia, jak i różnice w ówczesnym położeniu społeczeństw Wschodu i Zachodu.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Wykład dedykowany głównie młodzieży białostockiej i służący pogłębieniu jej świadomości historycznej. Opowiada o wielokulturowej przeszłości miasta, specyfice  i losach społeczności żydowskiej, jej wkładzie w  rozwój Białegostoku. Dotyka  także problemu współczesnej pamięci historycznej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
Kontakt: sadowska@uwb.edu.pl

Wykład przybliży specyfikę polskiej formacji ochotniczej, jaką były Legiony Polskie (ideowy żołnierz, „inteligentne” wojsko) oraz jej rolę w odzyskaniu niepodległości. Podkreślona zostanie nie tyle militarna, ile polityczna i propagandowa rola Legionów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Kontakt: snopko@uwb.edu.pl

Wokół służby Polaków w armii carskiej narosło wiele mitów i stereotypów. Jak długo trwała służba wojskowa? Gdzie służyli Polacy? Jak byli traktowani? Czy Polacy mogli robić kariery wojskowe w armii rosyjskiej? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Kontakt: snopko@uwb.edu.pl

W swoim wykładzie chcę ukazać jak zmienia się nasza wiedza o przyswojeniu przez Greków alfabetu. Wiedza o tym, dzięki przyrostowi nowych źródeł radykalnie się zmienia w ostatnich latach.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Robert Suski, prof. UwB
Kontakt: r.suski@uwb.edu.pl

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić konflikty rzymsko perskie jakie miały miejsce w III i IV wieku, oraz ukazać ich znaczenie dla historii świata.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Robert Suski, prof. UwB
Kontakt: r.suski@uwb.edu.pl

Niedawno jedna z telewizji w kłamliwy sposób ukazała postać słynnej królowej Egiptu. W swoim wykładzie chciałbym zwrócić uwagę, co naprawdę wiemy o tej królowej, oraz jak mocno zakłamywano jej obraz, od propagandy Augusta po Netflix.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Robert Suski, prof. UwB
Kontakt: r.suski@uwb.edu.pl

Pewnie wiele osób kojarzy, że Cesarstwo Rzymskie mocno się zmieniło w późnym antyku pod wpływu chrześcijaństwa. Pewnie mniej jednak wie, że równie mocno uległ zmianie sam kościół. Pojawiły się instytucje, zwyczaje, których wcześniej były nieobecne. Wykład ma pokazać jakie zmiany nastąpiły w kościele w późnym antyku.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Robert Suski, prof. UwB
Kontakt: r.suski@uwb.edu.pl

Dziś Dracula kojarzy  się z horrorami, filmami o wampirach. W tym wykładzie chciałbym przedstawić, co naprawdę wiemy o nim, oraz dlaczego B. Stoker uwiecznił imię wołoskiego księcia  w swojej powieści.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Robert Suski, prof. UwB
Kontakt: r.suski@uwb.edu.pl

Kilka słów o pracy historyka: co jest jej przedmiotem, jakimi sposobami poznajemy przeszłość, jakie cele przyświecają badaczom

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB
Kontakt: k.szelagowska@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony zapoczątkowanej w okresie „pieriestrojki” (przełom lat 80/90 XX w.) i trwającej do dziś dyskusji historyków, jaką wywołała publikacja wyników prac tzw. komisji gen. Kriwoszejewa. W rezultacie prac tej komisji po raz pierwszy w historii Związku Sowieckiego zostały ujawnione szczegółowe dane o monstrualnych stratach osobowych, jakie Armia Czerwona poniosła w latach 1941-1945 (przeszło 11 mln poległych i zmarłych oraz zaginionych, 18 mln rannych i chorych). Wykład zawiera omówienie motywów ukrywania oraz fałszowania informacji o stratach przez władze Związku Sowieckiego, okoliczności ich ujawnienia, trwających do dziś dyskusji o ich wiarygodności, a także prezentację wybranych danych statystycznych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Tomasz Wesołowski
Kontakt: twesolowski@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony jednemu z nurtów modnej ostatnio „historii” alternatywnej. Punkt odniesienia stanowią popularne i poczytne publikacje o sojuszu polsko-niemieckim, rzekomo możliwym do realizacji w 1939 r. i mogącym stanowić alternatywę dla tragicznego dla II Rzeczypospolitej konfliktu. Wykład zawiera omówienie motywów oraz spekulacyjnych mechanizmów konstruowania tego rodzaju „teorii”, ich sprzeczności z fundamentalnymi zasadami naukowymi, a także reperkusji, jakie tego rodzaju spekulacje wywołują nie tylko w naukach historycznych, ale także w polityce międzynarodowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Tomasz Wesołowski
Kontakt: twesolowski@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony bardzo słabo znanym w Polsce wydarzeniom z dziejów Chin. Mowa będzie o schyłkowym okresie rządów mandżurskiej dynastii Qing: od powstania Yihetuanów (w Polsce zwykle określanych jako „bokserzy”) z lat 1900-01 do tzw. rewolucji Xinhai, która wybuchła w 1911 r. i doprowadziła do upadku monarchii.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB
Kontakt: g.zackiewicz@uwb.edu.pl

Wokół wojny domowej w Hiszpanii  narosło wiele mitów, stereotypów i uproszczeń wynikających zazwyczaj z  przekonań politycznych ich twórców, czasem też z ignorancji i zwykłej niewiedzy. Wykład będzie stanowił próbę skrótowego omówienia genezy, przebiegu i bezpośrednich konsekwencji konfliktu z lat 1936-1939.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB
Kontakt: g.zackiewicz@uwb.edu.pl

„Bogate dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego zostanie zaprezentowane w oparciu o przykłady

obiektów zabytkowych znjadujących się na Podlasiu. Zostaną omówione cenne zabytki ruchome i nieruchome, świeckie oraz sakralne. Podczas wykładu zostanie także podjęta tematyka ochrony zabytków oraz prezentacja Pomników Historii będących najwyższą formą ochrony. „

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Zajko- Czochańska
Kontakt: j.zajko-czochanska@uwb.edu.pl

Podczas wykładu omówione zostaną rodzaje podejmowanych przez kobiety aktywności. Zaprezentowana będzie działalność kobiet w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz Lidze Kobiet, a także indywidualne przejawy aktywności Polek w okresie Polski Ludowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Zajko- Czochańska
Kontakt: j.zajko-czochanska@uwb.edu.pl

Jak zbudowane są fake newsy i jak je zidentyfikować? Jak bronić się przed dezinformacją obecną w mediach społecznościowych? Czy fake newsy są dla nas groźne? Na te pytania uczniowie uzyskają odpowiedzi podczas warsztatów, przybliżających zasady  tzw. fact-checkingu.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Olędzka
Kontakt: j.oledzka@uwb.edu.pl

Najemnictwo jest zjawiskiem znanym od wieków, ale liczba prywatnych firm wojskowych znacznie wzrosła po zimnej wojnie i  rozpadzie Zwiazku Radzieckiego. Obszar bezpieczeństwa zaczęto prywatyzować, co doprowadziło do pojawienia się zjawiska  OUTSOURCINGU PRZEMOCY. Przykładem korporacji świadczącej tego typu usługi jest Grupa Wagnera, ale takich firm jest o wiele więcej…

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Olędzka
Kontakt: j.oledzka@uwb.edu.pl

Podczas wykładu omówione zostanie zjawisko demokratyzacji dezinformacji. Przedstawione zostaną również czynniki sprawiające, że fake newsy stały się jednym z narzędzi stosowanych podczas konfliktu rosyjsko- ukraińskiego.

Forma: wykład z elementami warsztatu
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Olędzka
Kontakt: j.oledzka@uwb.edu.pl

Zmiany architektury współczesnej infosfery znacząco wpłynęły na rozwój instrumentów dezinformacji. Wśród nich największe znaczenie mają fake newsy (choć pojawiają się i inne, jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie narzędzia, jak np. deep fake). Okazało się, że fake newsy nie tylko wpływają na politykę wewnętrzną państw, ale również odgrywają istotną rolę we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Czy fake news może zatem wywołać wojnę albo globalny kryzys finansowy?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Olędzka Kontakt: j.oledzka@uwb.edu.pl

Ludzie nie rodzą się dyktatorami – stają się dyktatorami i często dzieje się tak bez rozlewu nawet jednej kropli krwi. Nierzadko przecież mamy do czynienia z procesem ewolucji demokracji w dyktaturę. Narodzinom dyktatora towarzyszą zwykle podobne okoliczności: kryzys, społeczna frustracja, konflikt zbrojny oraz wszechobecny strach przed destabilizacją i niepewną przyszłością. Wielu znanych dyktatorów łączy jednak jeszcze jedna wspólna cecha: mieli oni problem ze zdobyciem wykształcenia wyższego!

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Justyna Olędzka
Kontakt: j.oledzka@uwb.edu.pl


Wydział Matematyki

Wydział Matematyki na poziomie licencjackim kształci na trzech specjalizacjach: matematyka teoretyczna, matematyka finansowa i bezpieczeństwo informacji. Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalizacje: matematyka teoretyczna i matematyka finansowa. Dodatkowo istnieje możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka.
Od 2015 roku na Wydziale Matematyki działa Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Jego utworzenie było nowym krokiem we współpracy ze szkołami w procesie doskonalenia edukacji matematycznej. Centrum to miejsce, w którym uczniowie znajdą atmosferę i warunki do aktywnego odkrywania matematyki, a nie tylko biernego uczenia się z książek czy od nauczycieli. Tutaj organizowane są dla uczniów zajęcia warsztatowe, specjalne lekcyjne, wykłady interaktywne i konkursy oraz seminaria dla nauczycieli. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą wziąć udział w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy. 

Osoba do kontaktu: dr Anna Rybak, tel.: + 48 603 100 306,
e-mail: a.rybak@uwb.edu.pl

ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Matematyki

Uczniowie mają problemy z dowodzeniem twierdzeń – to sprawa ogólnie znana. Dużo problemów sprawia zwłaszcza dowodzenie metodą nie wprost, a w niektórych sytuacjach stosowania tego typu dowodu nie da się uniknąć. Wykład jest poświęcony omówieniu idei dowodu wprost i dowodu nie wprost na bazie logiki matematycznej,  zaprezentowanie zostaną przykłady dowodzenia twierdzeń obydwoma metodami.

Forma: interaktywny wykład (dla uczniów szkół średnich)
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Kontakt:  a.rybak@uwb.edu.pl

Dobrą metodą uczenia się dowodzenia twierdzeń jest analizowanie gotowych dowodów i znajdowanie w nich błędów (jeśli zostały popełnione). Wyszukiwanie błędów w dowodach jest tym bardziej fascynujące, jeśli „udowodniony” został fakt zdecydowanie nieprawdziwy. Przy okazji zapamiętujemy, jakich błędów w rozumowaniach matematycznych (a czasami też w prostych obliczeniach) nie wolno popełniać, kiedy „nie można iść na skróty”. Podczas wykładu będziemy analizować szereg prostych przykładów dowodów dotyczących takich „odkryć matematycznych” jak „2+2=5”, „1 złoty = 1 grosz”, „0/0=2” i innych, przypominając sobie prawa działań na liczbach, wzory skróconego mnożenia, angażując w przeprowadzanie dowodów arytmetykę i algebrę.

Forma: interaktywny wykład (dla uczniów szkół średnich)
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Kontakt:  a.rybak@uwb.edu.pl

Wiele lat temu ludzie myśleli, że żyją na płaskim dysku otoczonym oceanem, ale obserwacje astronomów czynione w ciągu wieków i doświadczenia podróżników wpłynęły na zmianę tego zdania. Nasza planeta ma w przybliżeniu kształt kuli. Czy w takim razie euklidesowa geometria płaszczyzny wystarczy do rozwiązania wielu problemów związanych np. z globalnym podróżowaniem? Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać podstawy geometrii sferycznej, wykonując samodzielnie eksperymenty z użyciem kulistych przedmiotów czy owoców, a także wyciągając wnioski z obserwacji globusa. Odkryją na sferze figury, które nie istnieją na płaszczyźnie, a w figurach, które znają z płaszczyzny, odkryją własności, których się nie spodziewali.

Forma: warsztaty (jednorazowo dla jednej klasy) dla uczniów szkół podstawowych i średnich)
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl

Uczestnicy warsztatów będą starali się tak porozcinać krzyż grecki (czyli krzyż o równych ramionach złożony z pięciu jednakowych kwadratów) na części, aby potem z tych części ułożyć jeden większy kwadrat. Następnie będziemy udowadniali, że otrzymana figura rzeczywiście jest kwadratem, wykorzystując w tym celu wiele wiadomości ze szkolnych lekcji geometrii.

Forma: warsztaty (jednorazowo dla jednej klasy) dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl

Podczas zdawania matury uczniowie popełniają wiele błędów w rozwiązaniach zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Podczas wykładu zostaną omówione te zagadnienia probabilistyczne, których znajomość pomoże takie błędy wyeliminować. Zastanowimy się m. in. nad tym, dlaczego zapisanie wyniku P(A)>1 jest „matematycznym przestępstwem” i pokazuje, że zdający zupełnie nie orientuje się, o co w rachunku prawdopodobieństwa chodzi.

Forma: interaktywny wykład (dla uczniów szkół średnich)
Czas trwania: 45 min. Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl

Pojęcie nieskończoności fascynowało filozofów i matematyków już od starożytności, m.in. dlatego, że prowadziło ono do wielu paradoksów. Pierwsze naukowe podejście do pojęcia nieskończoności i jej rodzajów zawdzięczamy Arystotelesowi. Wykład ma na celu przedstawienie rodzajów nieskończoności oraz sposobów badania obiektów, w których to pojęcie występuje. Omówione zostaną twierdzenia, zagadki, paradoksy i problemy otwarte związane z nieskończonością.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Tomasz Czyżycki
Kontakt: tomczyz@math.uwb.edu.pl

Celem warsztatów jest przedstawienie i omówienie klasycznych gier dwuosobowych, takich jak: piętnaście monet, nim, kółko i krzyżyk, etc. Omówienie polega na skonstruowaniu matematycznego modelu danej gry, który pozwala wyznaczyć strategie wygrywające (tzn. P-pozycje i N-pozycje). Podczas warsztatów uczestnicy będą grali ze sobą w omawiane gry i dyskutowali na temat problemów związanych z teorią gier dwuosobowych.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 2 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Karol Pryszczepko
Kontakt:  karolp@math.uwb.edu.pl

A magic square is a grid, where each space must be filled with a number in such a way that each row and each column must add to a specified number. A magic square can be made into a two-player game, where the players try to convince a referee that they have solved the magic square. For some magic squares it seems to be impossible for the players to win this game if they cannot talk to each other while playing, but we will see that if the players use quantum mechanics they can win this impossible game!

Forma: wykład w języku angielskim
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Andrew McKee
Kontakt: a.mckee@uwb.edu.pl

Dlaczego szacowanie jest tak ważne w matematyce i innych przedmiotach, a także w życiu codziennym? Otóż matematyka jest potężnym narzędziem do osiągania celów, ale nie zawsze potrzebujemy dokładnych obliczeń. Ponadto często musimy podejmować decyzje szybko, opierając się na szacunkowej ocenie sytuacji. Obserwujemy, że zarówno dzieci, jak i dorośli czasem dają się zwieść powierzchownym informacjom lub skomplikowanym obliczeniom i wyciągają fałszywe wnioski. Podczas zajęć zbadamy związek między szacunkowymi ocenami a rzeczywistymi danymi, korzystając ze związków między geografią a matematyką, poznamy też podstawy geometrii na sferze, ponieważ żyjemy na powierzchni bryły, która jest w przybliżeniu kulą. Przekonamy się, jak ważne jest wszechstronne pozyskiwanie informacji, weryfikacja danych, bezpośrednie badanie rzeczywistego modelu zjawiska zarówno w szkole, jak i poza nią.

Forma: warsztaty (jednorazowo dla jednej klasy) dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl


Wydział Nauk o Edukacji

Wydział Nauk o Edukacji to dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu w Białymstoku, skupiająca największe i najsilniejsze w regionie środowisko naukowe pedagogów. Oferuje nowoczesne warunki studiowania na kierunkach nauczycielskich (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna), pedagogicznych (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacja) oraz na kierunku praca socjalna. Pracownicy Wydziału realizują różnorodne badania naukowe dotyczące m.in. edukacji międzykulturowej, specyfiki uczenia się uczniów i nauczycieli, komunikacji interpersonalnej czy kreatywności. Szeroko rozwinięta praktyka edukacyjna opiera się na współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami edukacyjnymi, opiekuńczymi, resocjalizacyjnymi i pomocowymi w regionie i kraju. Wydział jest także aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji edukacyjnych, np. Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Nauczycieli (ATEE).

Mottem naszego Wydziału jest hasło: „Stawiamy na ludzi!”
Zapraszamy do współpracy – „Stawiamy na Ciebie!”.

Osoba koordynująca: dr Marta Kowalczuk-Walędziak, + 48 85 745 75 39,
e-mail: noe.international@uwb.edu.pl

ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Nauk o Edukacji

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami funkcjonowania osoby niewidomej. Zaprezentowane ćwiczenia – poznania zmysłowego, orientacji przestrzennej, samoobsługi – będą wykonywane w specjalnych opaskach na oczach (goglach).

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: mgr Dorota Wyrzykowska-Koda
Kontakt: d.koda@uwb.edu.pl

Warsztat dotyczy wyrażania emocji, a jego podstawy teoretyczne są oparte na Treningu Kontroli Złości. Stanowi on odpowiedź na potrzeby młodych ludzi ze szkół średnich, zgłaszane w rozmowach z osobą prowadzącą warsztat. Czas izolacji pandemicznej zintensyfikował problemy emocjonalne, lęki młodych ludzi związane z chorobą, odchodzeniem bliskich, brakiem kontaktów społecznych czy ponownym wejściem do grupy rówieśniczej. Podczas warsztatów odpowiemy też na pytanie „Z kim rozmawiać o emocjach?” – wskażemy osoby, specjalistów czy instytucje oferujące pomoc młodym ludziom.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Sołbut
Kontakt: a.solbut@uwb.edu.pl

Problematyka warsztatu dotyczy możliwości wykorzystania naturalnego potencjału uczniów w procesie uczenia się. Celem jest przygotowanie uczniów do treningu umysłu przez poznanie sekretów pamięci doskonałej oraz wybranych technik pamięciowych. Uczestnicy warsztatu poznają indywidualne właściwości pracy umysłowej, zdolności i motywacji do uczenia się. Ponadto rozwiną umiejętności w zakresie diagnozowania własnego stylu uczenia się i doboru odpowiednich sposobów ułatwiających przyswajanie treści oraz tworzenia środowiska sprzyjającego efektywnej nauce.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min. (lub w zależności od potrzeb 2 x 45 min.)
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Monika Zińczuk
Kontakt: m.zinczuk@uwb.edu.pl

Celem warsztatu jest pomoc uczniom w zweryfikowaniu najczęściej popełnianych błędów podczas pracy umysłowej, a także uświadomienie im potęgi motywacji i zasady systematyczności w nauce. Uczestnicy poznają sposoby i techniki ułatwiające przyswajanie treści.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min. (lub w zależności od potrzeb 2 x 45 min.)
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Monika Zińczuk
Kontakt: m.zinczuk@uwb.edu.pl

To warsztat dla uczniów chcących zwiększyć swoją świadomość w zakresie komunikacji pozbawionej cech przemocy. Jeśli masz problemy z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem relacji społecznych – to zgłoś się na warsztat. W czasie uczestnicy poznają sposoby efektywnej komunikacji.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Emilia Wołyniec-Kurkowska
Kontakt: e.wolyniec@uwb.edu.pl

Uczestnicy będą mieli okazję poznać (poprzez udział w teście), który z rodzajów inteligencji (lingwistyczna, matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, kinestetyczna, przyrodnicza) charakteryzuje ich
w największym stopniu oraz jak to wpływa na strukturę psychiczną i relacje z innymi.

Forma: wykład z prezentacją
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Lidia Dakowicz i dr Andrzej Dakowicz
Kontakt: a.dakowicz@uwb.edu.pl

Często nieprzyjemne myśli pojawiają się w naszej głowie, często mamy wrażenie, że czas mknie jak szalony a stres zabiera nam codzienną radość. Żeby żyć pełnią i być sobą, warto znać techniki relaksacyjne, które dają spokój i chillout. W ramach warsztatów odbędą się ćwiczenia oparte na treningu uważności (mindfulness), który jest skuteczny
w ograniczaniu napięcia, stresu oraz ułatwia zapamiętywanie i koncentrację.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB
Kontakt: u.wroblewska@uwb.edu.pl

W trakcie wykładu słuchacz pozna specyfikę sprzężonej niepełnosprawności sensorycznej, jaką jest głuchoślepota. Zostanie zapoznany z systemem komunikacji
z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN), a w szczególności z alfabetem Lorma oraz PJM. Uczestnik otrzyma specjalną rękawicę Lorm, na której będzie mógł ćwiczyć najpopularniejszą metodę porozumienia się z osobami głuchoniewidomymi w Polsce, ale także na świecie. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie także Scrable dla osób głuchoniewidomych i inne pomoce wykorzystywane w komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Tomasz Kasprzak
Kontakt: t.kasprzak@uwb.edu.pl

Wykład prezentuje, w jaki sposób autorytet i rola społeczna (media i ośrodki opiniotwórcze) wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Głównym celem wykładu jest opis mechanizmów i przykładów manipulacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Skok
Kontakt: k.skok@uwb.edu.pl

Wykład prezentuje, w jaki sposób nasze emocje wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Głównym celem wykładu jest opis mechanizmów i przykładów tego, jak błędne odczytanie naszych emocji może decydować o naszym życiu.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Skok
Kontakt: k.skok@uwb.edu.pl

Wykład prezentuje, w jaki sposób uproszczone metody podejmowania decyzji prowadzą nas do błędów. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i wyjaśnione przykłady manipulacji.

Forma: wykład interaktywny
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Skok
Kontakt: k.skok@uwb.edu.pl

Warsztat pozwala zrozumieć rolę zawodową pedagoga resocjalizującego. Prowadząca w profesjonalny sposób pokazuje jak postrzegane są jednostki nieprzystosowane społecznie, wskazuje działania pozwalające włączyć takie osoby do szerszego społeczeństwa.  

Forma: warsztat
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Beata Boćwińska-Kiluk
Kontakt: b.kiluk@uwb.edu.pl


Wydział Prawa UwB

to jeden z najprężniej rozwijających się wydziałów prawa w Polsce. Choć jako samodzielna jednostka funkcjonuje dopiero od 1990 r., zdobywa wysokie miejsca w rankingach. W 2022 roku kierunek prawo otrzymał prestiżowy Certyfikat Doskonałości Kształcenia przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wydział Prawa prowadzi Centrum Praktyk Sądowych i zaprasza uczniów na symulacje rozpraw sądowych i mediacji.

Osoba do kontaktu:
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, tel. 85 745 71 63,
e-mail: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Prawa

Jaka rolę pełni samorząd? Jak można działać w samorządzie już od szkoły podstawowej.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

Formy aktywności obywatelskiej – od działań lokalnych do działań globalnych.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

Jak działa trzeci sektor i jaka jest jego rola? Przykłady organizacji społecznych lokalnych i globalnych. Po co nam wolontariat?

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Wenclik
Kontakt: m.wenclik@uwb.edu.pl

Celem spotkania jest pokazanie jak świadomie wejść na rynek pracy i podjąć swoje pierwsze zatrudnienie. W czasie spotkania rozmawiamy o tym: na podstawie jakich umów możliwe jest zatrudnienie ucznia liceum na rynku pracy? jakimi cechami charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ? jaka powinna być jej treść oraz forma ? jak wygląda szczególna ochrona pracy młodocianych?

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl

Celem spotkania jest pokazanie sposobów zakończenia zatrudnienia, zarówno z woli podmiotu zatrudniającego jak i zatrudnianego, w tym młodocianego.

W czasie spotkania rozmawiamy o tym: jakie należy podjąć działania, aby w sposób zgodny z prawem rozstać się z podmiotem zatrudniającym; na jakie naruszenia prawa należy zwrócić uwagę, kiedy to pracodawca rozwiązuje stosunek pracy, w jaki sposób możemy zakwestionować nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy?

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce zajęcia stacjonarne / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB
Kontakt: a.niewinska@uwb.edu.pl

Celem spotkania jest pokazanie narzędzi prawnych umożliwiających każdemu pracownikowi, w tym młodocianemu, obronę przed dyskryminacją i mobbingiem.

W czasie spotkania rozmawiamy o tym: Jaka jest różnica między dyskryminacją w pracy a mobbingiem? W jakich obszarach zatrudnienia możemy spotkać się z dyskryminacją ? Jaką wewnętrzną politykę antymobbingową powinien prowadzić pracodawca w firmie? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku znalezienia się w sytuacji dyskryminacji lub mobbingu?

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB
Kontakt: a.niewinska@uwb.edu.pl

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Mówić będziemy o tym:

  • jakie są zadania Prezesa UOKiK,
  • jakie działania podejmuje Prezes UOKiK,
  • w jaki sposób funkcjonuje UOKiK,
  • w jaki sposób obywatele mogą zwrócić się z prośbą o interwencję do Prezesa UOKiK.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Presnarowicz
Kontakt: l.presnarowicz@uwb.edu.pl

Kto to jest „przedsiębiorca”? Kto może być uznany za mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcę? Jakie są główne zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce? Kim jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i jakie są jego zadania? Czym jest „Konstytucja Biznesu”?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Presnarowicz
Kontakt: l.presnarowicz@uwb.edu.pl

Porozmawiamy o przyczynach sporu o Puszczę Białowieską. Opowiemy jak Unia Europejska chroni środowisko. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

W ramach zajęć omówione zostaną możliwości wyboru studiów i ich odbywania w ramach programu Erasmus. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Kamila Bezubik
Kontakt: k.bezubik@uwb.edu.pl

Podczas spotkania uczestnicy będą starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy prawo UE ogranicza wolność w internecie, czy raczej ją zabezpiecza. Zostaną także krótko omówione problemy związane z dezinformacją i hejtem. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

Skąd bierze się budżet unijny? Jakie są podstawowe problemy dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie unijnych dotacji? Celem spotkania jest walka ze stereotypem UE jako „dawcy pieniędzy”. Do lekcji europejskiej włączymy elementy wiedzy ogólnej o UE, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych dla uczniów informacji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Zoń
Kontakt: w.zon@uwb.edu.pl

Wykład poświęcony relacjom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych oraz orzecznictwa. Spotkanie ma pogłębić wiedzę słuchaczy na temat miejsca prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych i związanych
z tym problemów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

Polska jako członek Unii Europejskiej w odniesieniu do obowiązującego prawa. Wykład ma pogłębić wiedzę uczniów o procesie integracji europejskiej, zwracając uwagę na kluczowe problemy praktyczne.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: Dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

Daktyloskopia – podstawowa wiedzy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania w sposób aktywny dowiedzą się więcej na temat swoich linii papilarnych.

Forma interaktywna – specjalne stoisko
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni, w szkołach)
Osoby prowadzące: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr. Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kontakt: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl

Czyn karalny, czyn zabroniony, przestępstwo, zbrodnia, występek, wykroczenie – czy to są synonimy? Czym się różni odpowiedzialność nieletnich na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich od odpowiedzialności karnej na podstawie Kodeksu karnego? Dlaczego osoba nieletnia za kradzież nie ponosi odpowiedzialności (na gruncie k.k.), a już za kradzież z użyciem przemocy wobec osoby – tak?

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni, w szkołach) / zajęcia online
Osoby prowadzące: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kontakt: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl

Umysł ludzki to kopalnia wiedzy, kreatywnych pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przełożyć się na sukces komercyjny. Spotkanie ma pokazać jak własność intelektualna kształtuje współczesną gospodarkę i świat nauki.

Forma: warsztaty, wykład
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Kontakt: m.rutkowska@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu przestawianie pojęcia praw człowieka, ich gwarancji, środków ochrony na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym oraz ich znaczenia w państwie demokratycznym.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Iwona Wrońska
Kontakt: wronska@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu przedstawienie pojęcia, funkcji i zadań konsula honorowego.

Forma: wykład
Czas trwania: 1,5 godz.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Iwona Wrońska
Kontakt: wronska@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu przedstawienie pojęcia, charakteru prawnego oraz roli konstytucji w strukturze systemu źródeł polskiego prawa.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Kamila Bezubik
Kontakt: k.bezubik@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie istoty i charakteru obywatelstwa Unii Europejskiej oraz praw z nim związanych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Kontakt: w.hryniewicka@uwb.edu.pl

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą m.in. się, czym różnią się poszczególne urządzenia, w jakich miejscach można się nimi poruszać oraz w jaki sposób należy zachowywać się w stosunku do pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl


Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom teoretycznych i praktycznych aspektów procedury odwołania się od wyników egzaminu maturalnego, m.in. poprzez wskazanie właściwych organów, określenie terminów i możliwych sposobów działania.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz
Kontakt: s.lazuk@uwb.edu.pl


Wydział Filozofii

Wydział Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku jest młodą jednostką, która łączy tradycje filozoficzne naszej uczelni z nowymi kierunkami w badaniach nad umysłem i poznaniem. Pracownicy Wydziału zajmują się klasycznymi pytaniami filozofii i etyki, współczesnymi problemami państwa i społeczeństwa, a także działaniem umysłu. Filozofia jest żywą nauką, która pozwala wykorzystywać najstarsze i najnowsze narzędzia do rozumienia świata i siebie.

Siłą białostockiej filozofii jest jej kadra. Zajęcia prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach, a wielu pracowników bierze aktywny udział w debatach publicznych – jako autorzy programów telewizyjnych, eksperci, autorzy esejów i tekstów publicystycznych, jak również wykładów i artykułów popularyzatorskich. Wydział zaprasza na studia: filozofia i etyka (na poziomie licencjackim), filozofia (studia drugiego stopnia), a także kognitywistyka i komunikacja (interdyscyplinarne studia zawierające oprócz kursów filozoficznych elementy psychologii, socjologii i neuronauk).

Osoba do kontaktu: dr hab. Bartosz Kuźniarz, + 48 85 745 75 07,
e-mail: b.kuzniarz@uwb.edu.pl

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Filozofii

Lekcja przedstawia w formie konwersatorium (wykładu połączonego z możliwością zadawania pytań) jedną z najważniejszych koncepcji w dziejach filozofii. Uczniowie otrzymują kserokopie fragmentów siódmej księgi Państwa Platona, a następnie, przy asyście prowadzącego, czytają tekst, rysując na tablicy kolejne elementy platońskiej alegorii. Lekcję kończy dyskusja na temat współczesnego znaczenia zawartej w tekście metafory oraz jej aktualności w życiu współczesnego człowieka.

Forma: konwersatorium
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Bartosz Kuźniarz
Kontakt: b.kuzniarz@uwb.edu.pl

Podczas lekcji przeprowadzane są dwa mini-sondaże, odwołujące się do znanych koncepcji z dziedziny psychologii ewolucyjnej i etyki. W pierwszym przypadku chodzi o rozwiązanie zagadki logicznej związanej z tym, co psychologia ewolucyjna nazywa „modułem detekcji oszusta”, w drugim o słynny „dylemat wagonika” (rozwiązanie etycznego dylematu związanego z fikcyjnym scenariuszem, w którym pozbawiony hamulców wagon pędzi w kierunku stojącej na torach grupki ludzi). W obu przypadkach uczniowie oddają na kartkach własne głosy, a następnie odbywa się dyskusja, podczas której bronią oni, a także przyglądają się racjom stojącym u podstaw zajętych przez nich stanowisk.   

Forma: warsztat z dyskusją
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Bartosz Kuźniarz
Kontakt: b.kuzniarz@uwb.edu.pl

O samoświadomości czyta się dużo, lubią to pojęcie psychologowie i autorki poradników, a prasa regularnie donosi o tym, które zwierzęta ostatnio przeszły testy mające o niej świadczyć. Podczas zajęć przeanalizujemy najpopularniejszy z takich testów – tak zwany test lustra. Co pokazuje? Dlaczego niektóre zwierzęta go przechodzą, a inne nie? Co może o nim myśleć filozof, a co kognitywistka? A czy ludzie na pewno są samoświadomi?

Forma: (wykład z dyskusją)
Czas trwania: 45 min. – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Maja Białek
Kontakt: m.bialek@uwb.edu.pl

Pojęcie praw zwierząt stało się ostatnio popularne, a zarazem budzi kontrowersje. Co to znaczy: mieć prawa? A może wystarczy tylko dbać o dobrostan zwierząt? Czy potrzebujemy terminów w rodzaju “zwierzęta pozaludzkie”? Czy jesteśmy coś winni zwierzętom towarzyszącym, miejskim, dzikim? Jak rozmawiać o tym wszystkim w cywilizowany sposób? W czasie lekcji spróbujemy.

Forma: (wykład z dyskusją)
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Kontakt: m.bialek@uwb.edu.pl

Czy filozof może mieć coś ciekawego do powiedzenia na temat psychiatrii? Tak. Mało tego, sami psychiatrzy będą skłonni to przyznać. Na przykładzie schizofrenii wyjaśnimy, jak psychiatria wyrasta z filozoficznych korzeni – i jak działa współcześnie. Pokażemy, jak na bazie filozofii fenomenologicznej powstała szkoła psychiatrii, która oferuje nie tylko filozoficzne wyjaśnienia natury tego zaburzenia, ale też kwestionariusze diagnostyczne i pomoc w terapii. A przede wszystkim, postaramy się zrozumieć, czym jest schizofrenia.

Forma: (wykład z dyskusją)
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Maja Białek
Kontakt: m.bialek@uwb.edu.pl

Sztuka i filozofia od zawsze inspirowały się wzajemnie. Pretekstem do omówienia relacji pomiędzy filozofią a sztuką będzie obraz „Śmierć Sokratesa” Jacques-Louis Davida. Interpretacja obrazu ma być punktem wyjścia do namysłu nad tym, czym jest sztuka, oraz w jaki sposób może wyrażać prawdy filozoficzne. 

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia zdalne
Osoba prowadząca: dr Piotr Kozak
Kontakt: p.kozak@uwb.edu.pl

Zjawiska psychiczne, takie jak strach, ból, przekonanie, że będzie padał deszcz, są jednymi z najbardziej intymnych i prywatnych doświadczeń życiowych. Choć jednak są one nam najbliższe, to zadziwiająco mało o nich wiemy. Łatwiej nam odpowiedzieć na pytanie o to, jak obliczyć logarytm, niż na to, czym jest świadomość. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe koncepcje dotyczące natury umysłu. Poruszona zostanie również rola filozofii w dyskusjach psychologicznych.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia zdalne
Osoba prowadząca: dr Piotr Kozak
Kontakt: p.kozak@uwb.edu.pl

Pojęcie sprawiedliwości, choć zawiera elementy intuicyjne, należy do najbardziej niejasnych i kontrowersyjnych. Refleksja nad sprawiedliwością ma długą tradycję filozoficzną. W czasie lekcji przedstawione zostaną podstawowe idee sformułowane przez wybranych myślicieli. Elementom wykładu towarzyszyć powinna dyskusja z udziałem uczniów, którzy przy pomocy pytań i wskazówek osoby prowadzącej lekcję będą zachęcani do sformułowania i uzasadnienia własnych intuicji dotyczących sprawiedliwości.

Forma: wykład z dyskusją
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
Kontakt: m.kowalska@uwb.edu.pl

Większość ludzi, w tym zdecydowana większość młodzieży, ceni sobie wolność,domaga się jej i nawet o nią walczy. Pojęcie wolności jest jednak bardzo złożone i nieoczywiste, w filozofii od stuleci toczą się związane z nim dyskusje. Czy w ogóle kiedykolwiek jesteśmy wolni i co to miałoby znaczyć? Lekcja ma służyć przedstawieniu głównych elementów filozoficznej refleksji o wolności oraz zachęceniu uczniów do udziału w dyskusji, ustosunkowania się do prezentowanych też i formułowania własnego stanowiska.

Forma: wykład z dyskusją
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
Kontakt: m.kowalska@uwb.edu.pl

Z licznych badań wynika, że nawet dobrze wykształcone osoby powszechnie popełniają elementarne błędy w rozumowaniach. Podczas zajęć zastanowimy się nad tym, dlaczego sposób, w jaki ludzie dokonują rozumowań często tak bardzo różni się od tego, w jaki – zgodnie z naszą normatywną wiedzą – powinni to robić. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy różnica ta dowodzi, że ludzie są nieracjonalni.

Forma: wykład z dyskusją
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Arkadiusz Wójcik
Kontakt: a.wojcik@uwb.edu.pl

„Pozwalasz, by Twoi uczniowie zwracali się do Ciebie po imieniu? Wspaniale! Od tego tylko krok, byś przestał od nich wymagać prowadzenia zeszytu. Potem będziesz musiał przestać wymagać odrabiania prac domowych, no i oczywiście także obecności na lekcjach. Skończysz jako ten, który stawia piątki za samo podpisanie się na sprawdzianie”. Zacytowana wypowiedź to przykład tzw. argumentu z równi pochyłej. Argumentacje tego typu pojawiają się często podczas dyskusji dotyczących ważnych kwestii etycznych i politycznych. Podczas warsztatów spróbujemy zastanowić się nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, by móc uznać argument z równi pochyłej za wartościowy.

Forma: warsztaty
Czas trwania: 45-60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Arkadiusz Wójcik
Kontakt: a.wojcik@uwb.edu.pl


Wydział Informatyki

Wydział Informatyki prowadzi studia na kierunku Informatyka (studia I i II stopnia stacjonarne). Jeśli lubicie pracę przy komputerze i chcielibyście w przyszłości zdobyć zawód określany mianem zawodu przyszłości, to nasza oferta jest skierowana właśnie do Was.

Wydział Informatyki zaprasza uczniów na otwarte zajęcia prowadzone w znakomicie wyposażonych salach wykładowych i komputerowych w nowo wybudowanym kampusie uniwersyteckim.

Osoba do kontaktu: dr Adam Naumowicz, + 48 85 738 83 06,
e-mail: a.naumowicz@uwb.edu.pl  

ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Informatyki

W trakcie prezentacji będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób programuje się mikrokontrolery wykorzystywane w urządzeniach codziennego użytku. Jako przykład posłuży jeden z najmniejszych mikrokontrolerów z rodziny AVR, który zaprogramujemy w taki sposób, aby odgrywał wybrane melodie.

Forma: prezentacja / wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Adam Naumowicz
Kontakt: a.naumowicz@uwb.edu.pl

W trakcie prezentacji zademonstrowane zostaną dwie popularne łamigłówki logiczne oraz ich prosta implementacja w postaci interaktywnej strony webowej. Do ich stworzenia wystarczą nam podstawowe programy, takie jak dowolny edytor tekstu
i przeglądarka WWW z obsługą języka JavaScript.

Forma: prezentacja / wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Adam Naumowicz
Kontakt: a.naumowicz@uwb.edu.pl

Wykład wprowadza w tematykę wykorzystania komputerów do inteligentnego gromadzenia wiedzy matematycznej. Zaprezentowany zostanie system Mizar służący do interaktywnego tworzenia i sprawdzania poprawności logicznej matematycznych dowodów i formułowanych definicji.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęci stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Adam Naumowicz
Kontakt: a.naumowicz@uwb.edu.pl

Podczas wykładu zostanie omówiona idea działania urządzeń zwanych beaconami. Są to miniaturowe sygnalizatory o niskim zużyciu energii, które komunikują się ze sobą i z innymi urządzeniami za pomocą fal radiowych. Oprócz tego zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania nimi oraz przykłady ich wykorzystania w świecie IoT.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Szeremeta
Kontakt: l.szeremeta@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu przybliżenie podstaw teorii chaosu i fraktali, poszukiwanie fraktali w naturze i przedstawienie ich zastosowania np. w medycynie (badanie zmienności rytmu serca). Zajęcia zostaną przeprowadzone z aktywnym udziałem uczestników.

Forma: laboratorium komputerowe
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Golińska
Kontakt: a.golinska@uwb.edu.pl

Spotkanie ma na celu przybliżenie podstaw języka R stosowanego w bioinformatyce i statystyce. Zajęcia zostaną przeprowadzone z aktywnym udziałem uczestników.

Forma: laboratorium komputerowe
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Golińska
Kontakt: a.golinska@uwb.edu.pl

Kryptografia to praktyka zabezpieczania komunikacji za pomocą różnych technik. Wykład przyjmuje formę warsztatu, który łączy teorie wraz z praktyką. Uczniowie zapoznają się z wybranymi metodami szyfrowania i odszyfrowania informacji. Nauczą się prostej kryptoanalizy. Bazowa wiedza zdobyta podczas wykładu może przyczynić się w przyszłości do rozwoju zainteresowań w kierunku tajników kryptologii.

Forma: wykład połączony z warsztatem
Czas trwania: 45 min.
Osoba prowadząca: mgr Barbara Łupińska
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Kontakt:  b.lupinska@uwb.edu.pl


Wydział Socjologii

został powołany w 1998 roku. Od tego czasu stał się ważnym ośrodkiem badania pograniczy i wielokulturowości, co ściśle wiąże się z kulturową specyfiką naszego regionu. Pracownicy Wydziału zajmują się również problematyką szeroko rozumianych przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Trzymają rękę na pulsie zmian, aktywnie włączając się do działań społecznych, artystycznych, edukacyjnych.

Celem Wydziału jest nie tylko kształcenie, ale również pobudzanie społecznej wyobraźni i wrażliwości.

Osoba do kontaktu: dr Maciej Białous,
+ 48 508 160 212, e-mail: m.bialous@uwb.edu.pl

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Socjologii

Wykład o zróżnicowaniu społecznym, klasach społecznych, stylach życia i kulturze dominującej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Kontakt: m.bienkowska@uwb.edu.pl

Wykład odpowiada na pytania czym jest wyobraźnia socjologiczna oraz w jaki sposób można wykorzystywać ją w codziennym życiu (a także, czy wyobraźnia socjologiczna jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach).

Forma: wykład otwarty
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Maciej Białous
Kontakt: m.bialous@uwb.edu.pl

Podczas spotkania wykorzystujemy plastikowy stand przedstawiający Pana Statystycznego
( i ulotki z jego wizerunkiem). PS pozwala nam mówić o aktualnych problemach społecznych, prezentować wybrane dane CBOS, a w rozmowie z uczniami/uczennicami nawiązywać do ich własnych preferencji czy wyborów. Dane dotyczą rozmaitych zjawisk np. dobrostanu Polek
i Polaków, ich nawyków żywieniowych, aktywności w organizacjach pozarządowych, preferencji muzycznych itd. Zwykle realizujemy też mini-sesję zdjęciową z Panem Statystycznym i wybranymi przez młodzież danymi.

Forma: warsztat/ warsztat interaktywny
Czas trwania: 25 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: Studenci z Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego
Kontakt: m.bialous@uwb.edu.pl

Do quizu, który odbywa się podczas spotkania „na żywo” wykorzystujemy narzędzia internetowe [np. mentimeter.com], przy pomocy których zapoznajemy uczniów/uczennice z podstawową wiedzą na temat naszej dyscypliny. Quiz, ze względu na szeroki zakres pytań, jest także okazją by skorzystać z posiadanych już umiejętności czy kompetencji społecznych. Staramy się akcentować w nim nie tyle „suchą wiedzę”, co znaczenie współpracy, kreatywności i pogłębionej refleksji nad zjawiskami społecznymi.

Forma: quiz
Czas trwania: 20 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: Studenci z Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego
Kontakt: m.bialous@uwb.edu.pl

Prezentujemy tu podstawowe informacje dotyczące IS UwB, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy studenckiej. Przewidujemy też serię pytań kierowanych przez młodzież licealną do studentów/studentek.

Forma: wykład interaktywny, rozmowa
Czas trwania: 20 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: Studenci z Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego
Kontakt: m.bialous@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest wyposażenie jego uczestników w podstawowe informacje dotyczące elementów zdrowego stylu życia (zdrowa dieta, aktywność fizyczna, higiena psychiczna, badania profilaktyczne), a także w informacje dotyczące kształtowania prozdrowotnych nawyków i ich roli w życiu człowieka.

Forma: wykład otwarty
Czas trwania: 2 x 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Emilia Kramkowska
Kontakt: e.kramkowska@uwb.edu.pl

Ludzie poznają świat i siebie opowiadając historie. Opowieści są z nami, kiedy jesteśmy sami, a w głowie płynie nam strumień świadomości; są w codziennych rozmowach, są kiedy chcemy się rozerwać lub zaprezentować jak najlepiej podczas rozmowy o pracę. Stąd też gry narracyjne, czyli oparte na opowiadaniu historii, są nie tylko ciekawą formą rozrywki, ale również narzędziem, poprzez które możemy lepiej zrozumieć, a nawet trochę poprawić otaczający nas świat. Uczestnicy wydarzenia poznają ciekawe przykłady gier narracyjnych oraz możliwości ich wykorzystania.

Forma: wykład interaktywny
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr Maciej Białous
Kontakt: m.bialous@uwb.edu.pl


Wydział Studiów Kulturowych

Kulturoznawstwo jest dzisiaj jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Pozwala zdobyć szeroką wiedzę, uczy także twórczego działania, co dzisiaj stanowi istotny element w rozwoju kariery zawodowej.

Wydział Studiów Kulturowych oferuje pięć specjalności kształcenia: media i komunikowanie, reklama i public relations (studia licencjackie) oraz komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia i filmoznawstwo – medioznawstwo (studia II stopnia). Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności takich jak tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, czy poznawanie dziedzictwa kulturowego region.

Zapraszamy do wspólpracy ludzi kratywnych i ciekawych świata.

Osoby do kontaktu: dr Karolina Wierel, + 48 692 479 889
e-mail: k.wierel@uwb.edu.pl

ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Studiów Kulturowych

Wykład będzie rodzajem opowieści o twórcach filmowych, którzy urodzili się na Podlasiu i mieli wpływ na kształt polskiej i światowej kinematografii.

Forma: wykład
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Tomasz Adamski (w roku akademickim 2022/23 dr Adamski na urlopie naukowym)
Kontakt: t.adamski@uwb.edu.pl

Przeglądowa analiza motywów śmierci i miłości przestawionych w twórczości filmowej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB
Kontakt: k.citko@uwb.edu.pl

Wykład ma na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką teatru jako dziedziny sztuki. Prezentuje wykorzystywane w spektaklu teatralnym tworzywa i środki wyrazu, objaśnia relację między tekstem literackim a jego sceniczną realizacją. W tym kontekście pokazuje sposoby analizy plakatu teatralnego.

Forma: wykład
Czas trwania: 90 min
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Monika Kostaszuk-Romanowska
Kontakt: m.romanowska@uwb.edu.pl

Fotografia jako użytkowa forma sztuki i ważny element antropologii obrazu, będący tekstem kultury.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 -90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Maja Rogala
Kontakt: m.rogala@uwb.edu.pl

Przykład analizy filmoznawczej klasyki gatunku filmowego, który może być wykorzystywany w pracach pisemnych przez uczniów i w trackie zajęć przez nauczycieli.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni) / zajęcia online
Osoba prowadząca: mgr Maja Rogala
Kontakt: m.rogala@uwb.edu.pl

W trakcie wykładu przestawię przykłady humanistyki zaangażowanej i formy performatywnego istnienia kultury.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 -90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Ewa Kępa, Ewa
Kontakt: e.kepa@uwb.edu.pl

Prezentacja najciekawszych teorii spiskowych kształtujących kulturę popularną wraz z ich krytycznym omówieniem.

Forma: wykład
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Olchanowski
Kontakt: t.olchanowski@uwb.edu.pl

Prezentacja nurtu nowej humanistki będącej próbą przeciwdziałania kryzysowi kultury pokazana na przykładach testów kultury.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 – 90 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Karolina Wierel
Kontakt: k.wierel@uwb.edu.pl


Wydział Stosunków Międzynarodowych

Wydział Stosunków Międzynarodowych jest najmłodszą jednostką Uniwersytetu w Białymstoku, która oficjalnie funkcjonuje w strukturze uczelni od 1 września 2023 roku. Składa się z trzech Katedr: Amerykanistyki i Dyplomacji, Badań Wschodnich i Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa.

Siłą nowego wydziału jest interdyscyplinarność. Wśród pracowników jednostki są politolodzy, ekonomiści, socjolodzy, prawnicy, historycy, kulturoznawcy i specjaliści od bezpieczeństwa. To eksperci w swoich dziedzinach, a z ich wiedzy chętnie korzystają media, szkoły, instytucje publiczne, ośrodki eksperckie.

Osoba do kontaktu: dr hab Adam R. Bartnicki,
e-mail: a.bartnicki@uwb.edu.pl    

ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Stosunków Międzynarodowych

Celem wykładu jest wskazanie czynników budujących i burzących współczesny system światowy, analiza ról najważniejszych mocarstw w systemie światowym, umiejscowienie Polski w współczesnych relacjach międzynarodowych.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab Adam R. Bartnicki
Kontakt: a.bartnicki@uwb.edu.pl

Celem wykładu jest:

  • Pokazanie przełomowych wydarzeń z najnowszej historii Rosji – w obszarze polityki wewnętrznej jak i międzynarodowej.
  • Wyjaśnienia jakie są cele Rosji – zarówno doraźne jak i te długofalowe;
  • Jakie są geostrategiczne uwarunkowania stosunku Rosji do Polski

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab Adam R. Bartnicki
Kontakt: a.bartnicki@uwb.edu.pl

Wojna na Ukrainie spowodowała głębokie zmiany w systemie światowym, osłabienie Rosji, reaktywację więzi euroatlantyckich, potwierdziła wiodącą rolę USA w global-nym systemie bezpieczeństwa. Wywołała też tendencje do integracji państw scep-tycznych lub wrogich wobec Zachodu. Wojna na Ukrainie umożliwiła wzrost aktyw-ności międzynarodowej Polski, jako państwa flankowego Nato i głównego habu logi-stycznego wojny.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab Daniel Boćkowski, prof UwB Kontakt: d.bockowski@uwb.edu.pl

Wykład zwraca uwagę na ważne współcześnie zagadnienie dezinformacji i wojen informacyjnych. Pokazuje w jaki sposób dezinformacja może wpływać na nasze życie oraz w jaki sposób można ją rozpoznawać i przeciwstawiać się jej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)/ zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab Daniel Boćkowski, prof UwB
Kontakt: d.bockowski@uwb.edu.pl

Terroryzm i zagrożenia z nim związane są bardzo ważnym i trudnym elementem współczesnej rzeczywistości. Wykład przybliża najważniejsze przyczyny, zagrożenia i prognozy związane ze współczesnym terroryzmem.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB
Kontakt: d.bockowski@uwb.edu.pl

Wykład porusza kwestie zastosowania dronów w różnych dziedzinach życia (sektor komercyjny, służby ratownicze, rolnictwo, badania naukowe, ochrona środowiska oraz zastosowanie dronów w konfliktach zbrojnych, jako narzędzi dziennikarstwa i dokumentowania wydarzeń). Ukazuje silne i słabe strony ich wykorzystania oraz porusza kwestie etyki, które są niezwykle ważnym elementem w praktyce zastosowania dronów.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / *semestr letni
Osoba prowadząca: dr hab. Oksana Voytyuk, prof. UwB

Kontakt: oksana.voytyuk@uwb.edu.pl

Po 2013 roku Rosja rozpoczęła intensywny proces reinterpretacji pozycji geopolitycznej, czemu towarzyszyło rozszerzenie katalogu narzędzi wpływu i pressingu na państwa regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Obok tradycyjnych metod nacisku: gospodarczego (preferencje handlowe, dyplomacja rurociągów) czy kulturowego (rosyjskojęzyczna edukacja i popkultura), pojawiło się również szerokie instrumentarium działań, obejmujących aktywność propagandowo- dezinformacyjną czy zarządzanie konfliktami etnopolitycznymi.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: dr hab. Mariusz Drozdowski
Kontakt: m.drozdowski@uwb.edu.pl

Relacje międzynarodowe nawiązywane na szczeblu samorządowym to nie tylko sposób wzbogacenia bazy kulturalno-społecznej ośrodków miejskich. Stanowią one również najlepsze i najbardziej owocne narzędzie realizacji zadań Prezydenta Miasta związanych z promocją i reprezentacją gminy. Wbrew pozorom, samorządy gmin mają niemałą rolę do odegrania również w zakresie promocji wizerunku całego kraju. Wykorzystanie możliwości wiążących się z udziałem samorządu w sieci miast partnerskich bądź w organizacji wizyt studyjnych należy zatem do priorytetowych zadań samorządu. Wiążą się z nimi ściśle możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy organami władzy lokalnej podobnego szczebla z różnych krajów. Pole do działania dyplomacji samorządowej stwarza również Unia Europejska poprzez możliwość udziału reprezentantów samorządów w organach międzynarodowych, których zadaniem jest praca nad europejskimi standardami samorządowymi (np. Komitet Regionów). Odrębnym zagadnieniem jest niebagatelna rola samorządów związana z sytuacją międzynarodową za naszą wschodnią granicą – trwającą wojną i pogwałceniem wszelkich zasad demokracji. To na barkach władz lokalnych spoczywa odpowiedzialność za organizację pomocy humanitarnej w każdym możliwym zakresie. Mniej doraźnym, ale równie ważnym przedsięwzięciem są działania w sferze symbolicznej, poprzez wyrażenie swojego potępienia dla agresora czy gesty solidarności wobec przedstawicieli krajów dotkniętych wojną (Ukraina) bądź rządzonych przez antydemokratyczny reżim (Białoruś).

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Jacek Brzozowski
Kontakt: j.brzozowski@uwb.edu.pl

Wykład poruszać będzie wątki związane ze społecznością Tatarów i ich losów najpierw w Związku sowieckim a następnie Rosji. Na wykładzie przedstawione zostaną wybrane fragmenty historii tatarów osadzone w realiach politycznych i społecznych XX i XXI wieku.

Forma: wykład
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoba prowadząca: dr Artur Konopacki
Kontakt: a.konopacki@uwb.edu.pl

Uczeń dowie się w jaki sposób sport wykorzystywany jest jako narzędzie polityki, jak wyglądają zależności między nimi. Pozna przykłady ingerencji świata polityki w świat wartości rywalizacji fair-play.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Uczeń pozna zależność Internetu i świata polityki, ich wpływ na społeczeństwo oraz codzienność. Dowie się w jaki obecnie sposób nowoczesne media internetowe kształtują i wpływają na opinie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Celem zajęć jest wytłumaczenie czym jest bezpieczeństwo energetyczne i dlaczego pełni ono kluczową rolę w zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa w każdym państwie. Jako przykład poświadczy Sudan, Chiny, Niemcy, Ukraina – która podczas obecnej wojny jest ofiarą ataków na obiekty infrastruktury krytycznej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Wykład ma za zadanie zburzyć mit mówiący o tym, że sankcje są nieskutecznym narzędziem presji politycznej. Uczeń dowie czym właściwie są sankcje, jakie są ich rodzaje, kiedy się je stosuje oraz jakie są ich skutki. Prowadzący będą operować na przykładach obecnych sankcji nakładanych na Rosję, Chiny, Iran oraz Wenezuelę.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Tematyka warsztatów dotyczy weryfikacji treści znajdowanych w Internecie. Podczas warsztatów będziecie mieli Państwo okazję nauczyć się jak rozpoznawać fake-newsy oraz dokonywać selekcji i weryfikacji informacji. Całe warsztaty zajmują ok. 2 godziny i są przewidziane dla max. 30 osób.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Uczeń dowie się o genezie stosunków amerykańsko-chińskich, o tym jak kształtowały się na przestrzeni lat oraz co wpłynęło i doprowadziło do otwartej wojny handlowej oraz technologicznej między państwami. Wiedza ta ułatwi zrozumienie obecnej sytuacji w Azji Wschodniej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Uczeń dowie się czym są prywatne armie, jak operują w terenie, kto je finansuje oraz jak duży mają wpływ na sytuację na świecie. Głównie omówione zostaną amerykańskie, rosyjskie oraz chińskie prywatne wojska. Temat może ułatwić uczniom zrozumienie roli Grupy Wagnera w trwającej wojnie na Ukrainie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych


Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania, jako oddzielna jednostka, powstał w 2019 roku. W swojej ofercie posiada studia na kierunku zarządzanie I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Na poziomie licencjackim do wyboru są dwie specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie sprzedażą. Natomiast na studiach magisterskich można wybrać: zarządzanie przedsiębiorstwem lub psychologię w zarządzaniu. Swoim doświadczeniem dzielą się ze studentami praktycy, m.in. właściciele i prezesi firm, menedżerowie instytucji otoczenia biznesu oraz samorządowcy.
Pracownicy Wydziału Zarządzania posiadają ogromne doświadczenie w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Osoby do kontaktu: mgr Monika Garwolińska, + 48 85 745 77 15   
e-mail: m.garwolinska@uwb.edu.pl

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

Wykłady i warsztaty zaproponowane przez Wydział Zarządzania

Każdy pracownik, który ma skutecznie działać w swoim miejscu pracy musi posiadać odpowiednie kompetencje. Podobnie jest z menedżerami. Jaka wiedza, umiejętności oraz postawy wyróżniają tych, którzy są skuteczni? O tym jest ten krótki wykład.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: dr Marek Kruk
Kontakt: marek.kruk@uwb.edu.pl

Chcąc sprawić, aby reklama wywołała spodziewane emocje, warto zadbać, żeby była ciekawie opowiedziana. Narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest storyboard. Poznaj strukturę i treść skutecznego komunikatu reklamowego.

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: dr Marek Kruk
Kontakt: marek.kruk@uwb.edu.pl

Podstawowym celem wykładu jest prezentacja wykorzystania metod chaosu deterministycznego do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych w Polsce.


Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni)
Osoba prowadząca: dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
Kontakt: n.siemieniuk@uwb.edu.pl

Krótka rzecz o współpracy konkurujących ze sobą podmiotów, o korzyściach z tego tytułu płynących oraz jakie są tego wskazania. To wszystko okraszone krajowymi i światowymi przykładami. Mniam…

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: dr Mariusz Citkowski
Kontakt: m.citkowski@uwb.edu.pl

Warsztat zarządzania czasem dla osób poszukujących sukcesu w łączeniu swoich aktywności na kilku frontach, ale również dla tych, którym czas ucieka … A szczególnie tym, którym prokrastynacja zabiera rzeczywistość…

Forma: warsztat
Czas trwania: 2 x 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: dr Mariusz Citkowski
Kontakt: m.citkowski@uwb.edu.pl

Warsztat o metodach skutecznego uczenia się, ponieważ nie trzeba być wybitnie uzdolnionym, aby uczyć się skutecznie. Wystarczy poznać i zacząć stosować metody, które to umożliwią. Uczenia się też można, a nawet trzeba się nauczyć!

Forma: warsztat
Czas trwania: 2 x 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: mgr Monika Garwolińska
Kontakt: m.garwolinska@uwb.edu.pl

Wystarczy jedna kartka papieru, żeby zaprojektować model biznesowy. Podczas warsztatu dowiecie się, w jaki sposób mając pomysł na biznes zaprojektować i zwizualizować go sobie. Model ten działa niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży.

Forma: warsztat
Czas trwania: 2 x 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: mgr Monika Garwolińska
Kontakt: m.garwolinska@uwb.edu.pl

Jakie są podstawowe rodzaje motywacji? Jakie czynniki motywują nas do działania?

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Anna Kopko
Kontakt: a.kopko@uwb.edu.pl

Kim jest menedżer? Jakie są jego podstawowe zadania? Czy to prawda, że menedżerowie tylko wydają polecenia?

Forma: warsztat
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w szkole średniej)
Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Anna Kopko
Kontakt: a.kopko@uwb.edu.pl


Oferta Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku


W maju 2015 r. z inicjatywy dr hab. Eweliny Waśko-Owsiejczuk powstało Koło Nauk Politycznych, zrzeszające studentów z kierunku stosunki międzynarodowe. Celem inicjatywy było stworzenie studentom platformy do dyskusji oraz umożliwienie im rozwijania wiedzy i umiejętności, a także nawiązywanie współpracy z ekspertami oraz innymi studentami o podobnych zainteresowaniach.
W 2023 r. zmieniono nazwę na Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych.

Członkowie Koła angażują się w szereg inicjatyw, m.in. wykłady, debaty studenckie, panele dyskusyjne, warsztaty i szkolenia, współorganizowali ogólnopolskie konferencje naukowe, czy Forum Amerykanistyczne.
ZARZĄD: Paweł Gawryluk (prezes), Artur Bobier (I zastępca prezesa), Justyna Sikorska (II zastępca prezesa),  Piotr Gawrycki (sekretarz), Jakub Dobreńczyk (skarbnik).

Opiekun naukowy: dr hab. Ewelina Waśko-Owsiejczuk.

Uczeń dowie się w jaki sposób sport wykorzystywany jest jako narzędzie polityki, jak wyglądają zależności między nimi. Pozna przykłady ingerencji świata polityki w świat wartości rywalizacji fair-play.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)

Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Uczeń pozna zależność Internetu i świata polityki, ich wpływ na społeczeństwo oraz codzienność. Dowie się w jaki obecnie sposób nowoczesne media internetowe kształtują i wpływają na opinie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)

Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Celem zajęć jest wytłumaczenie czym jest bezpieczeństwo energetyczne i dlaczego pełni ono kluczową rolę w zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa w każdym państwie. Jako przykład poświadczy Sudan, Chiny, Niemcy, Ukraina – która podczas obecnej wojny jest ofiarą ataków na obiekty infrastruktury krytycznej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)

Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Wykład ma za zadanie zburzyć mit mówiący o tym, że sankcje są nieskutecznym narzędziem presji politycznej. Uczeń dowie czym właściwie są sankcje, jakie są ich rodzaje, kiedy się je stosuje oraz jakie są ich skutki. Prowadzący będą operować na przykładach obecnych sankcji nakładanych na Rosję, Chiny, Iran oraz Wenezuelę.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole)

Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Tematyka warsztatów dotyczy weryfikacji treści znajdowanych w Internecie. Podczas warsztatów będziecie mieli Państwo okazję nauczyć się jak rozpoznawać fake-newsy oraz dokonywać selekcji i weryfikacji informacji. Całe warsztaty zajmują ok. 2 godziny i są przewidziane dla max. 30 osób.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.

Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole) Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Uczeń dowie się o genezie stosunków amerykańsko-chińskich, o tym jak kształtowały się na przestrzeni lat oraz co wpłynęło i doprowadziło do otwartej wojny handlowej oraz technologicznej między państwami. Wiedza ta ułatwi zrozumienie obecnej sytuacji w Azji Wschodniej.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.

Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole).
Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Uczeń dowie się czym są prywatne armie, jak operują w terenie, kto je finansuje oraz jak duży mają wpływ na sytuację na świecie. Głównie omówione zostaną amerykańskie, rosyjskie oraz chińskie prywatne wojska. Temat może ułatwić uczniom zrozumienie roli Grupy Wagnera w trwającej wojnie na Ukrainie.

Forma: wykład
Czas trwania: 45 min.

Miejsce: zajęcia stacjonarne (na uczelni lub w zainteresowanej szkole). Osoba prowadząca: student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
TEORII WYCHOWANIA
I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Koło powstało 2014 r. Obszarem zainteresowań zrzeszonych w kole studentów jest problematyka związana z wychowaniem dzieci i młodzieży. Koło otwarte jest na współpracę ze szkołami, w tym prowadzenie warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży.  Współorganizują i biorą udział w konferencjach i seminariach na Wydziale Nauk o edukacji UwB (np. „Szkoła dziś i jutro – wyzwania dydaktyczne”, „Edukacja wobec wyzwań współczesności. Między optymizmem a pesymizmem”, “Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Na tropie człowieka… wolnego” Antropologia pedagogiczna w projektach badawczych studentów”, „Dziecko w historii między godnością a zniewoleniem” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedra Historii i Teorii wychowania Wydział Nauk o Edukacji UwB, „Rodzina drugi cud świata” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli, „Wychowawca XXI wieku wobec nowych technologii”). Koło współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi (np. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, Areszt Śledczy w Białymstoku, fundacja „Dr Clown”, Rodzinny Domu Dziecka, szkoły podstawowe itd.).

Opiekun naukowy: dr Lidia Dakowicz, mgr Sylwia Romanowska-Jonio.

Zapraszamy do udziału w innowacyjnych warsztatach „Gra ekologiczna z robotem Photon”, które oferują zajęcia edukacyjne połączone z dobrą zabawią i fascynującym światem nowych technologii. To unikalna okazja, by poznać tajniki kodowania oraz pogłębić wiedzę z zakresu ekologii. Celem warsztatów będzie budowanie postawy proekologicznej uczniów z praktycznym wykorzystaniem robota Photon.

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: do 30 osób łącznie; przy grupach 20-30 os. uczniowie będą dzieleni uczniów na 2 grupy, które równolegle będą brały udział w warsztatach.
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: Wydział Nauk o Edukacji UwB,
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Romanowska-Jonio (koordynator), Sylwia Ignatowska, Martyna Kloza.
*Uwaga: zajęcia w semestrze letnim

Zapraszamy do udziału w innowacyjnych warsztatach „Ja w społeczeństwie – z wykorzystaniem robota Photon”, które oferują zajęcia edukacyjne połączone z dobrą zabawią i fascynującym światem nowych technologii. To unikalna okazja, by poznać tajniki kodowania oraz pogłębić wiedzę z zakresu edukacji społecznej. Celem warsztatów będzie budowanie postawy patriotycznej uczniów z praktycznym wykorzystaniem robota Photon. Podczas zajęć skupimy się także na czynnikach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: do 30 osób łącznie; przy grupach 20-30 os. uczniowie będą dzieleni uczniów na 2 grupy, które równolegle będą brały udział w warsztatach.
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: Wydział Nauk o Edukacji UwB,
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Romanowska-Jonio (koordynator), Natalia Gryżenia, Anita Boguszewska
*Uwaga: zajęcia w semestrze letnim

Zapraszamy do udziału w innowacyjnych warsztatach „Ja w świecie emocji – z wykorzystaniem robota Photon”, które oferują zajęcia edukacyjne połączone z dobrą zabawią i fascynującym światem nowych technologii. To unikalna okazja, by poznać tajniki kodowania oraz pogłębić wiedzę z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Celem warsztatów będzie wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z praktycznym wykorzystaniem robota Photon.

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: do 16 osób.
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: Wydział Nauk o Edukacji UwB,
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Romanowska-Jonio (koordynator), Kamila Bułkowska
*Uwaga: zajęcia w semestrze letnim

Zapraszamy do udziału w innowacyjnych warsztatach „Ruch to zdrowie – robot Photon Ci to powie”, które oferują zajęcia edukacyjne połączone z dobrą zabawią i fascynującym światem nowych technologii. To unikalna okazja, by poznać tajniki kodowania oraz pogłębić wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. Celem warsztatów będzie budowanie postawy prozdrowotnej uczniów z praktycznym wykorzystaniem robota Photon. Podczas zajęć skupimy się na najważniejszych czynnikach pozwalających pomóc uczniom dbać o swoje zdrowie psycho-fizyczne.

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: do 30 osób łącznie; przy grupach 20-30 os. uczniowie będą dzieleni uczniów na 2 grupy, które równolegle będą brały udział w warsztatach.
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: Wydział Nauk o Edukacji UwB,
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Romanowska-Jonio (koordynator), Kinga Dobek Julia Górska
*Uwaga: zajęcia w semestrze letnim

Problematyka warsztatu skupia się na przedstawieniu czym jest patriotyzm oraz czym się różni od nacjonalizmu. Będzie to doskonała możliwość do wymiany doświadczeń, przemyśleń w małych zespołach dotyczących ww. kwestii. Uczestnicy warsztatów będą szukać odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy Ojczyzna? Czym Ojczyzna jest dla mnie? Co ja mogę zrobić dla Ojczyzny?

Grupa docelowa: klasy 4-8 oraz 1-3 klasy szkół średnich
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: jedna klasa
Czas trwania: 45 min. (lub w zależności od potrzeb 2×45 minut)
Miejsce: Wydział Nauk o Edukacji UwB / zainteresowana szkoła,
Osoby prowadzące: Kinga Dobek *Uwaga: zajęcia możliwe do przeprowadzenia w maju i czerwcu 2023

Podczas warsztatów pt. „Być i mieć”, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę dwóch przeciwstawnych stylów życia. Głównym celem warsztatów jest wzbudzenie refleksji i prowokowanie dyskusji na ten temat. Pierwsza część warsztatów skupia się na podejściu „być” – skierowanym na rozwój osobisty, samopoznanie i osiągnięcie wewnętrznego spełnienia. Poprzez różnorodne ćwiczenia i dyskusje, uczestnicy będą zachęcani do odkrywania swoich wartości, pragnień i celów w życiu. Omówione zostaną różne strategie, które można stosować w codziennym życiu, aby być bardziej autentycznym i dążyć do realizacji swoich marzeń. Druga część warsztatów dotyczy podejścia „mieć” – związanego z materializmem, konsumpcjonizmem i dążeniem do zdobywania dóbr materialnych. Będzie mowa o wpływie faktu posiadania na nasze samopoczucie, relacje z innymi oraz poczucie szczęścia. Podczas dyskusji zostanie poruszona zarówno pozytywny, jak i negatywny aspekt tego podejścia oraz podjęta próba odnalezienia równowagi między potrzebami materialnymi a duchowymi.

Warsztaty „Być i mieć” mają za zadanie skłonić uczestników do głębszej refleksji nad własnym podejściem i stylem życia, a także zachęcić ich do otwartej dyskusji na ten temat. Poprzez wymianę różnych perspektyw i doświadczeń, stworzą przestrzeń dla wzajemnego uczenia się i wzmacniania.

Grupa docelowa: klasy 4-8 oraz szkoły średnie
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: jedna klasa
Czas trwania: 2×45 min.
Miejsce:  zainteresowana szkoła
Osoby prowadzące: Zuzanna Kamińska, Paulina Alicja Kondzior
*Uwaga: zajęcia możliwe do przeprowadzenia w maju i czerwcu 2023

Uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie czym jest przyjaźń, jak postępować by znaleźć przyjaciela, jak sprawić, by przyjaźń była trwała oraz jak być dobrym przyjacielem.

Grupa docelowa: klasy 7-8
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: jedna klasa
Czas trwania: 45 min (w razie potrzeby 2×45 min.)
Miejsce:  zainteresowana szkoła
Osoby prowadzące: Wiktoria Zdunik
*Uwaga: zajęcia możliwe do przeprowadzenia w maju i czerwcu 2023

Odpowiedzialność jest jednym z ważnych problemów w wychowaniu. Bez poczucia odpowiedzialności za siebie, za innych, za rodzinę, za Ojczyznę, za Ziemię nie sposób mówić o własnym rozwoju. Z odpowiedzialnością łączy się wolność. Każdemu przysługuje wolność wyboru, a z tym związana jest odpowiedzialność. Im większa wolność, tym większa odpowiedzialność. Celem warsztatu jest pobudzenie refleksji na ten temat. Uczestnicy będą mogli uświadomić sobie czym jest odpowiedzialność oraz za kogo człowiek jest odpowiedzialny.

Grupa docelowa: szkoły średnie
Forma: warsztat
Preferowana liczba osób: jedna klasa
Czas trwania: 45 min (w razie potrzeby 2×45 min.)
Miejsce:  zainteresowana szkoła
Osoby prowadzące: Wiktoria Zdunik
*Uwaga: zajęcia możliwe do przeprowadzenia w maju i czerwcu 2023

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
RUSYCYSTÓW

Czy znasz historię samowara? Czy wiesz, kto przywiózł herbatę do Rosji? Co wspólnego ma pęknięty samowar z rozbitym lustrem? Zapraszamy na spotkanie z bogatą i różnorodną tradycją picia herbaty w Rosji. Lekcja dla szkół średnich z prezentacją multimedialną, samowarem i degustacją herbaty (jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna).

Forma: lekcja interaktywna, pogadanka, dyskusja
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów

Kontakt: w.les@uwb.edu.pl

Opowiemy Wam, jak wita się wiosnę w Rosji, jak dawniej wyglądało to święto i jakie zwyczaje przetrwały do dzisiaj. Co symbolizuje każdy dzień Maslenicy i dlaczego bliny są okrągłe? Z nami poczujesz klimat wschodniego karnawału!


Forma: prezentacja, pogadanka, gry i zabawy
Czas trwania: 45 min.
Miejsce: zajęcia stacjonarne (w zainteresowanej szkole) / zajęcia online
Osoby prowadzące: studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów

Kontakt: w.les@uwb.edu.pl