Uniwersytet w Białymstoku wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym mniejszości białoruskiej młodzieży z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema w Dąbrowie Białostockiej.

W odpowiedzi na potrzeby mniejszości białoruskich uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, zorganizowane zostało spotkanie. 30 listopada do szkoły, w której uczy się mieszkająca w Polsce młodzież białoruska (zarówno rodowici mieszkańcy Podlasia, jak i przybysze zza wschodniej granicy) wybrały się wraz z konkretnie dedykowanymi zajęciami: dr Anna Alsztyniuk, dr Anna Sakowicz, dr Agnieszka Baczewska-Murdzek. Wszystkie panie doktor pracują na Wydziale Filologicznym w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Podczas spotkania zaprezentowały uczniom wykłady: „Kultura Słowian Wschodnich: od mitologii do Biblii”  oraz „Literatura kręgu pisarzy skupionych wokół Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Dodatkowo młodzież wzięła udział w warsztatach, podczas których poznała symbole wykorzystywane w rękodziele ludowym, a także wykonała własne dzieła artystyczne inspirowane tradycyjnymi ręcznikami białoruskimi.

Podczas spotkania uczniowie mniejszości białoruskiej mieli szansę pogłębić i uporządkować swoją wiedzę na temat kultury i tradycji białoruskiej oraz zapoznać się z elementami dziedzictwa kulturowego społeczności, z której się wywodzą.

Spotkanie w Dąbrowie Białostockiej z uczniami mniejszości białoruskiej w Dąbrowie Białostockiej jest efektem współpracy Wydziału Filologicznego oraz Działu Promocji.

Galeria z wydarzenia:

Podobne wpisy