|

Od 21 listopada czekamy na zgłoszenia do Programu Tutorskiego UwB

7 wydziałów i instytutów, 28 naukowców i prawie 40 tematów do wyboru – rusza pierwsza edycja programu tutorskiego Uniwersytetu w Białymstoku pod hasłem „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”.  Dzisiaj (18 listopada) Rektor UwB prof. Robert Ciborowski podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia programu tutorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. 

Do zarządzenia dołączony jest Regulamin programu określający zasady i terminy rekrutacji, cele i założenia programu, warunki uczestnictwa, relacje tutor-tutee, przebieg tutoriali. 

Tutoring to przede wszystkim metoda indywidualnej pracy z podopiecznym, czyli regularne, bezpośrednie spotkania, gdzie spotyka się mistrz, czyli tutor z tutee, czyli podopiecznym. Program służyć ma rozwijaniu pasji naukowo-badawczych uczniów, ale także wspieraniu  takich umiejętności, jak argumentacja, obrona własnych poglądów, sztuka wystąpień publicznych, pisanie prac pisemnych. Program pokazywać ma specyfikę studiowania czy pracy naukowej na uniwersytecie. 

W ramach tutoringu uczniowie będą spotykać się raz w miesiącu ze swoimi tutorami (w razie potrzeby także w formie zdalnej), by realizować własne projekty badawcze. Będą też mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych z wybranego przedmiotu prowadzonego przez tutora, korzystać z uniwersyteckiego sprzętu i księgozbioru. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentują za kilka miesięcy podczas uczelnianego Forum Tutoringu.

Uczniowie mogą wybierać spośród prawie 40 interesujących tematów zaproponowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Biologii, Wydziału Ekonomii i Finansów,  Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Nauk o Edukacji, Wydziału Prawa i Instytutu Socjologii.

Lista tematów (pobierz PDF)

Ucznia do programu zgłasza dyrektor szkoły za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego. W przypadku ucznia niepełnoletniego potrzebna jest także zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  Uczeń powinien także napisać krótki list motywacyjny opisujący zainteresowania i powody, dla których chce uczestniczyć w programie (do 3000 znaków). Formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym dyrektor szkoły przesyła na adres tutoring@uwb.edu.pl

Rekrutacja rozpoczyna się 21 listopada i potrwa do 5 grudnia 2022 r..

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana przez koordynatora ds. tutoringu z danego Wydziału/Instytutu i wybranego przez ucznia tutora, na podstawie łącznej punktacji za list motywacyjny oraz rozmowę ucznia/uczennicy z koordynatorem. Udzial w programie jest bezpłatny.

Formularz rekrutacyjny (plik PDF)

Zgoda rodzica (plik PDF)

Regulamin (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UwB)

Zapraszamy serdecznie do odkrywania nauki.

Podobne wpisy